Targi ENERGETAB 2007 zakończone

  Dwudziesta edycja targów ENERGETAB odbyła się w Bielsku Białej. Goście mogli zapoznać się m.in. z najnowszymi urządzeniami i aparaturą stacji i sieci elektroenergetycznych oraz rozwiązaniami technologicznymi w zakresie generacji i przetwarzania energii elektrycznej.

  Liczba wystawców przekroczyła 650, w tym 73 wystawców zagranicznych z 16 krajów europejskich, USA i Chin. Rekordową liczbę – 67 wyrobów – zgłoszono do konkursu targowego na najbardziej wyróżniający się produkt. Spośród nich komisja konkursowa przyznała najwyższe laury następującym produktom:

   • Puchar Ministra Gospodarki – dla Fabryki Przewodów Energetycznych SA w Będzinie za „Typoszereg przewodów energetycznych”.
   • Puchar Prezesa Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej za „System stalowych pomiedziowanych uziemień dla urządzeń energetycznych, telekomunikacyjnych i ochrony odgromowej” zgłoszony przez firmę: GALMAR MARCINIAK z Poznania.
   • Złoty Lew Kazimierza Szpotańskiego fundacji Jacka Szpotańskiego za „AMR system APATOR” dla APATOR SA.
   • Medal Prezesa Stowarzyszenia Elektryków Polskich za „Miernik MIC-5000” zgłoszony przez firmę SONEL SA ze Świdnicy.
   • Złoty Medal Polskich Sieci Elektroenergetycznych SA za „Zabezpieczenie częstotliwościowe typu RFT-451” zgłoszone przez firmę ZEG-ENERGETYKA sp. z o.o.
   • Srebrny Medal Polskich Sieci Elektroenergetycznych SA za „kablowe linie uniwersalne z przewodami w pełnej izolacji i stalową linką nośną – opracowanie i wdrożenie technologii projektowania i budowy zgłoszone przez fi rmę PPHU TRANZEX sp. z o.o. i SAE sp. z o.o.
   • Brązowy Medal Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. za „Technologię oraz urządzenie do wymiany izolacji i osprzętu na słupach odporowych i odporowo-narożnych linii 400 kV w zawieszeniu Ł02 i Ł03 realizowaną pod napięciem” zgłoszoną przez firmę ENERGA – OPERATOR SA oddział w Toruniu.
   • Złoty Medal Targów ENERGETAB 2007 za „System monitoringu infrastruktury technicznej obiektów telekomunikacyjnych i transmisji danych dla energetyki” zgłoszony przez firmę ELECTRONIC POWER AND MARKET sp. z o.o. ze Szczecinka.
   • Srebrny Medal Targów ENERGETAB 2007 za „Cyfrowy rejestrator zakłóceń RZ-1 zgłoszony przez firmę KARED sp. z o.o. z Gdańska.
   • Brązowy Medal Targów ENERGETAB 2007 za „Grupę słupów SAL-P (SAL-P dz) zgłoszoną przez Zakład Produkcji Sprzętu Oświetleniowego ROSA Stanisław Rosa.

  Przyszłoroczne targi ENERGETAB 2008 odbędą się 16–18 września 2008 r.

  www.energetab.pl