Targi Enex oraz Enex Nowa Energia – Merytorycznie o wyzwaniach dla branży

  Unia Europejska stawia swoim członkom ambitne wymogi dotyczące redukcji emisji dwutlenku węgla. Cele wyznaczone przez Unię na 2020 rok oraz później, do 2050 roku, są dla Polski szansą na dalszy rozwój nowych technologii, ale i zagrożeniem związanym z barierami rozwoju gospodarczego. XVII Międzynarodowe Targi Energetyki i Elektrotechniki ENEX oraz XII Targi Odnawialnych Źródeł Energii ENEX – Nowa Energia, które  od 18 do 20 marca 2014 roku odbędą się w Targach Kielce to idealne miejsce do zaprezentowania najnowszych rozwiązań i technologii dla „zielonej energii”

  Ubiegłoroczna edycja wystaw ENEX oraz ENEX-Nowe Energia zgromadziła w Targach Kielce 200 wystawców prezentujących najnowocześniejszy sprzęt z zakresu m.in. odnawialnych źródeł energii, ekologii i pneumatyki i ponad 6.500 zwiedzających, potencjalnych klientów i partnerów biznesowych wystawców. ENEX 2013 to  także 25 branżowych szkoleń i konferencji, w których udział wzięło 1200 osób.

  Także tegoroczna edycja targów ENEX i ENEX Nowa Energia przebiegnie pod znakiem wielu ważnych spotkań, konferencji i szkoleń. Na bezpłatne warsztaty zaprasza między innymi Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii – projekt  „Rozwój przedsiębiorczości w oparciu o efektywne wykorzystanie energii –szkolenia dla pracowników i kadry zarządzającej mikro – małych -średnich przedsiębiorstw w woj. Świętokrzyskim ” współfinansowany jest  przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  Szkolenia, które w ramach projektu odbędą się podczas targów ENEX dotyczą pięciu bloków tematycznych:

  • „Efektywna gospodarka energetyczna, zarządzanie energią w przedsiębiorstwie”,
  • „Cykl szkoleń tematycznych o następujących zagadnieniach – mikroinstalacje; instalacje solarne i ogniwa fotowoltaiczne; biogazownie rolnicze i przemysłowe; nowe technologie pozyskiwania energii z biomasy; pompy ciepła i energia geotermalna; energetyka wiatrowa; elektrownie wodne.
  • „Projektowanie innowacyjnych budynków energooszczędnych”.
  • „Wpływ doboru materiałów, technologii i instalacji na energochłonność budynków”.
  • „Efektywność energetyczna w użytkowaniu obiektów budowlanych”

  Z kolei serwis Instytut OZE zaprasza do udziału w dwóch specjalistycznych szkoleniach. Pierwsze z nich to   Praktyczne aspekty inwestycji w fotowoltaikę.  Prezentacje poprowadzą eksperci z branży Odnawialnych Źródeł Energii, m.in. z Instytut OZE– firmy realizującej na co dzień inwestycje OZE m.in. farmy fotowoltaiczne.

  Omawiane będą zagadnienia takie jak:

  • Perspektywy rozwoju energetyki słonecznej w Polsce
  • Proces realizacji inwestycji – od wyboru lokalizacji pod inwestycję po pozwolenie na budowę
  • Bariery prawno-administracyjne w procesie inwestycyjnym systemów fotowoltaicznych
  • Wybór technologii
  • Systemy PV – symulacje ich pracy
  • Monitoring elektrowni fotowoltaicznych
  • Finansowanie instalacji PV i programy wsparcia inwestycji

  Drugim z proponowanych przez IOZE spotkań jest konferencja pod hasłem Praktyczne aspekty inwestycji w zieloną energię, współorganizowana przez redakcję kwartalnika ENERGETYKA WODNA oraz Towarzystwo Małych Elektrowni Wodnych

  Prezentacje poprowadzą eksperci z branży Odnawialnych Źródeł Energii a wśród omawianych zagadnień znajdą się między innymi:

  • Praktyczne aspekty realizacji inwestycji w OZE;
  • Dobre praktyki w projektowaniu inwestycji związanych z budową małych elektrowni wodnych, elektrowni wiatrowych, farm fotowoltaicznych, biogazowni;
  • Zastosowanie systemów informacji przestrzennej dla branży OZE
  • Kluczowe etapy przygotowania inwestycji do realizacji na przykładzie konkretnych projektów,
  • Sposoby zwiększenia przychodów z produkcji zielonej energii;
  • Najnowsze technologie wykorzystywane w energetyce odnawialnej;
  • Perspektywy rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce oraz aktualny przebieg prac nad aktami prawnymi wpływającymi na dalszy rozwój OZE w Polsce.

  Jak co roku bardzo ważnym punktem targó· Enex oraz Enex Nowa Energia są konferencje i fora przygotowane przez merytorycznego partnera wystaw – redakcję GLOBEnergia. W tym roku na wszystkich zainteresowanych czeka      VII FORUM POMP CIEPŁA – Spotkanie, które  corocznie skupia inwestorów, dostawców, wykonawców i wszystkich zainteresowanych tematem grzewczego wykorzystania pomp ciepła. W tym roku wydarzeniem specjalnym będzie FORUM INSTALATORA POMP CIEPŁA. Podczas spotkania specjaliści od lat zajmujący się montażem pomp ciepła i innych instalacji OZE podzielą się swoimidoświadczeniami i problemami instalacyjnymi. Ciekawostką będzie prezentacja urządzeń hybrydowych. Nie zabraknie odniesienia do innych źródeł ciepła oraz do programów dofinansowań, w tym „Prosument”.  GLOBEnergia zaprasza także na V FORUM SOLAR+ – ogólnopolską konferencję poświęconą branży PV.

  Jest to wydarzenie skierowane do przedstawicieli branż fotowoltaicznej i kolektorów słonecznych, inwestorów, władz samorządowych oraz pasjonatów energetyki słonecznej. Wydarzenie podzielone będzie na panele:  FOTOWOLTAIKA oraz KOLEKTORY SŁONECZNE. Podczas konferencji zostaną przedstawione ciekawe realizacje, nowości produktowe i technologiczne oraz perspektywy rynku PV.

  Ostatnią z propozycji partnera targów jest FORUM AGRO INWESTOR OZE, spotkania z inwestorami rolniczymi. Konferencja ma na celu przedstawienie możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach rolnych. Wydarzenie będzie okazją do spotkania inwestorów rolnych, dostawców technologii i urządzeń, wykonawców i wszystkich osób zainteresowanych tematem potencjału energetycznego tkwiącego w gospodarstwach rolnych. O ile wykorzystanie biomasy jest już szeroko rozpowszechnione, warto zapoznać się z innymi technologiami wkraczającymi na polski rynek.