Targi ENEX w Kielcach — relacja

  W dniach 16-18 marca 2005 r. w ośrodku wystawienniczym Targi Kielce odbyły się VIII Międzynarodowe Targi Energetyki ENEX. Równolegle imprezie tej towarzyszyły III Targi Odnawialnych Źródeł Energii ENEX – Nowa Energia. Tegoroczne wystawy energetyczne i konferencje zostały zorganizowane we współpracy z Izbą Gospodarczą Energetyki i Ochrony Środowiska, Polską Izbą Biomasy, Projektem Bliźniaczym „Zrównoważona polityka energetyczna w Polsce”, Polską Izbą Gospodarczą Energii Odnawialnej, Europejskim Centrum Energii Odnawialnej EC BREC, Towarzystwem Wspierania Elektrowni Wiatrowych VIS VENTI oraz Stowarzyszeniem Elektryków Polskich.

  Tradycyjnie, jak co roku, prezentowane podczas wystawy najlepsze rozwiązania techniczne i technologie zostały nagrodzone specjalnymi nagrodami Targów Kielce.

  Komisja Konkursowa VIII Międzynarodowych Targów Energetyki ENEX 2005 i III Targów Odnawialnych Źródeł Energii ENEX – Nowa Energia przyznała Medal Prezesa Stowarzyszenia Elektryków Polskich za typoszereg prądnic synchronicznych do odnawialnych źródeł energii dla firmy: Branżowy Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Elektrycznych Komel z Katowic. Medalami zostali nagrodzeni również: Energoinstal SA z Katowic za kotłowe rury ożebrowane z żebrem ciągłym bądź nacinanym, spawanym na całej długości; Zakład Produkcji Urządzeń Elektrycznych B. Wypychewicz S.A. Włoszczowa za wnętrzowy rozłącznik średniego napięcia typu GTR SF i GTR SF 2V. Komisja Konkursowa wyróżniła trzy firmy: EOD Dorsystem – Energie Odnawialne z Jeleniej Góry, Instytut Automatyki Systemów Energetycznych z Wrocławia oraz „ELKO-BIS” – Systemy Odgromowe R. Kogut, Sz. Klaczak Spółka Jawna z Wrocławia.

  Powodzeniem cieszył się też konkurs organizowany wśród publiczności przez wszystkie targowe dni. Warunkiem udziału w nim było rozwiązanie testu z wiedzy o energetyce i odnawialnych źródłach energii. Dziewięciu zwycięzców konkursu otrzymało wysokiej klasy sprzęt DVD.

  Tegoroczne targi były okazalsze od zeszłorocznej wystawy. Na powierzchni większej o 15% w porównaniu z rokiem ubiegłym swoją ofertę przedstawiło 94 wystawców z 5 państw – Szwajcarii, Szwecji, Ukrainy, Wielkiej Brytanii i Polski. Było to o 25% więcej w porównaniu

  z targami ENEX 2004.

  ENEX i ENEX – Nowa Energia mają specjalistyczny charakter i grupę branżowych odbiorców. Z jednej strony są to inżynierowie, technicy, konstruktorzy, główni energetycy,  a z drugiej – urzędnicy ministerialni oraz inwestorzy i przedstawiciele władz samorządowych z całej Polski. W tym roku było ich ponad 3500, czyli o ok. 25% więcej niż w roku ubiegłym. Zostało to zauważone przez wystawców, którzy wskazywali na wyższą „jakość” nawiązanych kontaktów.

  ENEX

  VIII Międzynarodowe

  Targi Energetyki/Targi

  Odnawialnych Źródeł Energii

  16-18 marca 2005 r., Kielce