Tchnąć nowe życie w starzejące się skrzynki rozdzielcze

Urządzenia do dystrybucji energii elektrycznej są sercem wszystkich zakładów przemysłowych. Bez niezawodnego systemu dystrybucji energii elektrycznej praca jakiegokolwiek zakładu nie jest możliwa. Od procesów produkcyjnych do oświetlenia, zabezpieczeń i kontroli środowiska, nic nie będzie działać bez niezawodnego przepływu prądu.

Bezpośrednia wymiana wyłączników może poprawić bezpieczeństwo, zwiększyć niezawodność, obniżyć koszty obsługi w obiektach przemysłowych i nakłady kapitałowe na nowe urządzenia. Modernizacja i wymiana mogą być realizowane bez usuwania oryginalnego wyposażenia 

Skrzynki elektryczne i rozdzielnie (autor stosuje odpowiednio switchgear i switchboard) pozwalają na dystrybucję energii i zabezpieczenie rozmaitych typów urządzeń elektrycznych. Skrzynki rozdzielcze są częściej stosowane w budynkach handlowych i małych zakładach przemysłowych, podczas gdy rozdzielnie wykorzystywane są zwykle w przemyśle ciężkim, gdzie urządzenia wymagają potężniejszych układów.

Zwykle stan tych urządzeń (włączając w to regularnie planowane przeglądy) nie jest największym zmartwieniem kierownictwa większości przedsiębiorstw. Sytuacja zmienia się, dopiero gdy nastąpi awaria systemu elektrycznego, która powoduje przerwanie pracy, tworząc też znaczące ryzyko dla bezpieczeństwa ludzi i mienia. Konserwacja wyposażenia skrzynek elektrycznych i rozdzielni jest niezbędna do właściwego działania zabezpieczeń i bezawaryjnej pracy systemu dystrybucyjnego.

Elementy skrzynek elektrycznych i rozdzielni, takie jak urządzenia zabezpieczające przed przepięciami, na które składają się bezpieczniki, wyłączniki mocy, przekaźniki zabezpieczeń, są podstawą do zapewnienia bezpieczeństwa oraz zmniejszają zagrożenie dla pracujących elektryków. Gdy urządzenia są prawidłowo utrzymywane, pracują optymalnie, zabezpieczając przed niekorzystnymi zjawiskami – poczynając od przepięć, a na iskrzeniach i potencjalnie niebezpiecznych łukach elektrycznych kończąc.