Bezstykowe źródła zasilania alternatywą przekazywania energii elektrycznej

Wielu zatrudnionych w przemyśle inżynierów lub projektantów systemów produkcji nie wyobraża sobie swojej działalności w zakresie elektryki i automatyki bez przewodowych instalacji elektrycznych. Zainstalowane przewody mogą być jednak użytkowane w procesach produkcji tylko w odpowiednim stanie technicznym. W razie ewentualnych uszkodzeń odpowiednie odcinki linii są natychmiast wymieniane, co wiąże się z prawidłowym wykonywaniem dodatkowych muf lub wymianą osprzętu, np. głowic kablowych. W takich sytuacjach koszt usunięcia awarii technicznej przewodów elektrycznych i kabli staje się źródłem dodatkowych obciążeń finansowych. Ponadto w przypadku długo eksploatowanych odcinków linii może występować duże i narastające w czasie ryzyko niespodziewanego uszkodzenia przewodów instalacji przemysłowych. 


W ostatnich latach obserwuje się w przemyśle tendencję do przechodzenia z rozwiązań przewodowych na bezprzewodowe, szczególnie w dziedzinie przekazywania informacji. 


W nowoczesnych instalacjach przemysłowych stosuje się duże ilości przewodów, często o znacznych, nawet kilometrowych długościach. Przewody te umieszczane są zazwyczaj w korytkach, kanałach kablowych, podwieszane na stropach, łącząc różne elementy wyposażenia elektrycznego i stanowiąc nieodłączny atrybut automatyki przemysłowej.

W ostatnich latach obserwuje się w przemyśle tendencję do przechodzenia z rozwiązań przewodowych na bezprzewodowe. Wymienione zmiany zachodzą szczególnie w dziedzinie przekazywania informacji. Jeżeli konsumenci masowo korzystają z dobrodziejstw telefonów komórkowych, laptopów, urządzeń Blackberry, dlaczego zakłady przemysłowe nie miałyby zastosować podobnej bezprzewodowej techniki w zakresie utrzymania połączeń elektrycznych w celu rozszerzenia obszaru zastosowań oraz zmniejszenia poziomu kosztów? Jednym z ostatnich wynalazków budzących zainteresowanie inżynierów jest bezkontaktowe przenoszenie energii w celu zasilania i sterowania silników napędowych.

Mimo powszechności komunikacji bezprzewodowej rozwiązania umożliwiające bezstykowe transformowanie mocy elektrycznej do 16 kW poprzez sprzężenie indukcyjne w powietrzu do zasilania przenośnego urządzenia są na razie nowością.

Bezstykowe i bezprzewodowe przenoszenie energii elektrycznej koniecznej do zasilania urządzeń odbywa się w zakresie częstotliwości radiowych poprzez przenoszenie wymaganej energii elektrycznej na drodze sprzężenia indukcyjnego pomiędzy izolowanym przewodnikiem w tradycyjnej instalacji stałej do jednego lub większej liczby przenośnych odbiorników. Sprzężenie elektromagnetyczne jest dokonywane poprzez szczelinę powietrzną, która nie zużywa się oraz nie wymaga dodatkowych kosztów utrzymania. Dla przykładu, w niektórych przemysłowych rozwiązaniach patentowych automatyki pojemniki wypełnione półproduktami muszą się przemieszczać pomiędzy różnymi etapami procesu produkcyjnego.