Technologia chmurowa integralną częścią strategii korporacyjnej

    Ireneusz Borowski, Eastern Europe Sales & Business Development Senior Manager w firmie Dassault Systèmes

    Dla firm dowolnej wielkości wdrożenie technologii chmurowej stanowi wyzwanie, a także szansę. Jednym z głównych powodów wprowadzenia nowej technologii jest minimalizowanie strat i optymalizacja kosztów. Niektóre przedsiębiorstwa wprowadzają nowe technologie w celu zredukowania zatrudnienia, a dzięki temu kosztów pracy. Jednak bezrefleksyjna wymiana człowieka na technologię oznacza, że
    kapitał ludzki organizacji pozostaje słabo rozwinięty i mimo że wymiana ta generuje oszczędności krótkoterminowe, to w dłuższej perspektywie może się okazać, że firma nie rozwija się w sposób zrównoważony.

    Z naszych obserwacji wynika, że firmy koncentrujące się na technologii idącej w parze z wykwalifikowaną kadrą z powodzeniem wprowadzają innowacje. Jest to możliwe, ponieważ pracownicy działają w odmienny sposób, tworzą nowe zespoły i w rezultacie pojawiają się nowe pomysły. Dodatkowo wdrożenie nowej technologii jest najskuteczniejsze, jeśli jest ona dostosowana strategicznie do modelu biznesowego firmy i stanowi integralną część strategii korporacyjnej, znajdującej odzwierciedlenie także w programie rozwoju kompetencji pracowników. Jeśli te czynniki zostaną wzięte pod uwagę, organizacja i jej pracownicy będą kulturowo przygotowani do zaakceptowania postępu technologicznego, a w efekcie będą czerpać znaczne korzyści związane z wydajnością i innowacyjnością, jakie oferuje technologia udostępniana w chmurze.