Technologia minimalnego smarowania i jej efekty w zakładach Forda

  Firma Ford rozszerza zastosowanie technologii minimalnego smarowania MQL (Minimum Quantity Lubrication), która – poprzez znaczne ograniczenie zużycia wody i substancji smarnych – ma wpływać na poprawę jakości powietrza. Jak argumentują w Fordzie, do atmosfery nie przedostaje się mgiełka typowa dla tradycyjnego procesu obróbki maszynowej.

  Obecnie Ford posiada 6 fabryk na obszarze Ameryki Północnej, Azji i Pacyfiku oraz Europy, w których zastosowano technologię MQL. Przy zachowaniu normalnych parametrów smarowania, technologia ta umożliwia dużą oszczędność płynów zużywanych podczas obróbki metali, co przekłada się na mniejsze zatrucie środowiska naturalnego. W ramach strategii zrównoważonego rozwoju firma Ford Motor Company wdrożyła technologię MQL w 6 fabrykach, a w ciągu kolejnych kilku lat liczba zakładów stosujących tę technologię ma się podwoić.

  Technologia smarowania MQL polega na bardzo precyzyjnym dawkowaniu substancji smarnych w urządzeniach tnących. Konwencjonalne systemy smarowania przy obróbce metalu w procesie produkcji silników i przekładni zużywają znacznie większe ilości substancji chłodzących i smarnych. Wg Forda, w porównaniu z typową linią produkcyjną, technologia MQL pozwala zaoszczędzić ponad milion litrów wody rocznie. Dzięki zastosowaniu procesu MQL w latach 2011-2012 fabryka silników w Kolonii ograniczyła zużycie wody o 50% w przeliczeniu na każdą wyprodukowaną jednostkę napędową.

  – Redukcja negatywnego wpływu naszych fabryk na środowisko naturalne to kluczowy element całej strategii zrównoważonego rozwoju firmy, wyjaśnia Andrew Hobbs, dyrektor biura ds. jakości ochrony środowiska, Ford Motor Company. Dzięki globalnemu zastosowaniu nowych technologii takich jak MQL w naszych fabrykach mamy większy wpływ na jakość środowiskową całego procesu produkcji.

  Technologia MQL pozwala również na zmniejszenie zużycia substancji smarnych potrzebnych do produkcji silników oraz przekładni o ponad 80%, do wartości 100 mililitrów (pół standardowej szklanki). Technologia MQL umożliwia także całkowitą rezygnację z systemu chłodzenia na linii produkcyjnej jednostek napędowych, co przekłada się na znaczną oszczędność energii.

  Efektem ubocznym tradycyjnego procesu obróbki metali w fabryce jest mgiełka pogarszająca jakość powietrza. Zjawisko to nie występuje przy zastosowaniu technologii MQL. Zakłady produkcyjne, które wdrożyły technologię MQL to fabryki silników w Changan (Chiny), Craiova (Rumunia), Kolonia (Niemcy), Romeo (Michigan, USA) oraz wytwórnie przekładni w Livonii i Van Dyke (Michigan).

  – Technologia MQL pojawiać się będzie w kolejnych fabrykach silników i przekładni, jako istotny czynnik rozwoju nowoczesnych metod produkcyjnych, pozwalających na znaczną oszczędność wody i innych surowców, podkreśla Bill Russo, dyrektor ds. koordynacji procesów produkcji układów napędowych, Ford Motor Company.

  Firma Ford realizuje cele strategii do 2015 roku zakładającej 30% redukcję zużycia wody na każdy wyprodukowany pojazd. W latach 2000-2012, wg raportu firmy, zdołano ograniczyć globalne zużycie wody o 62%, czyli o prawie 38 mld litrów.

  źródło: Ford