Elemental Holding otwiera placówkę w Niemczech

    Elemental Holding SA otwiera placówkę w Niemczech z przeznaczeniem pod rozwój działalności operacyjnej. Nowy oddział spółki zlokalizowany na zachodzie kraju – w zagłębiu Ruhry – pozwoli na rozszerzenie zakresu i skali działalności Grupy oraz zwiększy wpływy z tytułu sprzedaży zagranicznej. Uruchomienie niemieckiej placówki jest elementem strategii Elemental Holding, której celem jest konsolidacja europejskiego sektora odzysku metali żelaznych i kolorowych.

    „W 2012 roku eksport odpowiadał za około 30% wszystkich przychodów ze sprzedaży Grupy Elemental. Naszym celem jest regularny wzrost udziału sprzedaży zagranicznej w strukturze przychodów. Krokiem w kierunku realizacji tego założenia jest sukcesywne tworzenie placówek Elemental Holding poza granicami Polski. Niemcy – największa gospodarka Unii Europejskiej – to idealny kierunek naszej ekspansji. Nasi zachodni sąsiedzi generują rocznie około 600 kg odpadów na mieszkańca, podczas gdy w Polsce wskaźnik ten wynosi niemal połowę mniej – 315 kg per capita . Dlatego uruchomienie nowego oddziału pozwoli nie tylko na zwiększenie bazy kontrahentów, ale również na rozszerzenie działalności Grupy o ten atrakcyjny – z punktu widzenia obrotu i recyklingu surowcami wtórnymi – rynek” – mówi Jarosław Michalik, członek zarządu Elemental Holding SA.

    W celu zwiększenia udziałów w światowym sektorze recyklingu metali nieżelaznych, Grupa Elemental Holding uczestniczy też w międzynarodowych targach, konferencjach Światowego Kongresu Recyklingu czy misjach gospodarczych. We wrześniu br. Paweł Jarski – prezes Elemental Holding SA – wziął udział w polskiej delegacji do Republiki Kongo i Etiopii pod przewodnictwem Podsekretarza w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, Pani Beaty Stelmach. W trakcie misji gospodarczej – oprócz oficjalnych spotkań z przedstawicielami lokalnych władz – odbył się szereg rozmów z kongijskimi i etiopskimi przedsiębiorcami, w tym z firmami zainteresowanymi rozszerzeniem współpracy na gruncie obrotu i recyklingu metali nieżelaznych. Przedstawiciele Elemental Holding – jako eksperci ds. tego perspektywicznego w Afryce sektora – wzięli udział w Forum Ekonomicznym w mieście Point Noir.