Telekonferencja inżynierska w Teamcenter

    W najnowszej wersji Teamcenter oferowanej przez Siemens PLM Software została rozbudowana funkcjonalność służąca do Telekonferencji Inżynierskiej. Nowa specyfikacja pozwala na łatwe uzgadnianie szczegółów konstrukcyjnych, tak części, jak i całych złożeń, przy czym osoba prowadząca, która nawiguje częścią, ma wpływ na to, co widzą pozostali uczestnicy telekonferencji.

    Każda operacja obrotu czy zbliżenia części na ekranie konstruktora wiodącego jest automatycznie odwzorowywana na pozostałych ekranach. Także takie operacje jak nanoszenie opisów, wymiarowanie, czy przekroje, są natychmiast w czasie rzeczywistym prezentowane na pozostałych stanowiskach Teamcenter. Funkcjonalność ta jest dodana jako standardowa umiejętność Teamcenter v.8.1 i nie wymaga dodatkowych nakładów pracy w celu przygotowania telekonferencji.

    Co ważne, nie ma także ograniczeń co do ilości uczestników, a w uzgodnieniach mogą również uczestniczyć inżynierowie nie posiadający na swoich komputerach żadnej aplikacji CAD. Użyteczność takiego telekonferencyjnego trybu ucieszy wszystkie firmy korzystające z zewnętrznych specjalistów jak i posiadających oddziały zamiejscowe. Telekonferencja w Teamcenter jest dostępna tak dla konfiguracji systemu jako rozwiązania PDM oraz PLM.  Teamcenter zapewnia analogiczną umiejętność telekonferencji inżynierskich dla danych pochodzących z takich systemów CAD jak:  NX (dawniej Unigraphics), NXI (I-deas), Pro/ENGINEER, Solid Edge, SolidWorks, Catia, Autocad, Inventor

    Więcej informacji o Teamcenter na stronach producenta:

    http://www.plm.automation.siemens.com/pl_pl/products/teamcenter/index.shtml