Toyota Motor Manufacturing Poland przejmuje belgijską spółkę Toyota Europe Engineering & Maintenance

  Rada Dyrektorów belgijskiej spółki akcyjnej Toyota Europe Engineering & Maintenance NV (TEEM) oraz zarząd polskiej spółki Toyota Motor Manufacturing Poland (TMMP) spotkały się kilka dni temu w celu przygotowania planu połączenia transgranicznego zgodnie z odpowiednimi zapisami polskiego i belgijskiego prawa.

  Połączenie zostanie przeprowadzone poprzez przejęcie Toyota Europe Engineering & Maintenance z siedzibą w Brukseli przez Toyota Motor Manufacturing Poland z siedzibą w Wałbrzychu. W wyniku połączenia, wszystkie aktywa i pasywa, zarówno prawa jak i obowiązki spólki przejmowanej zostaną przeniesione na spółkę przejmującą w zamian za wydanie udziałów w spółce przejmującej akcjonariuszom spółki przejmowanej, bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego.

  Przejmowana spółka TEEM została założona w 2005 roku w celu świadczenia europejskim spółkom produkcyjnym Toyoty usług utrzymania urządzeń. Dwa lata później, na skutek rozszerzenia przedmiotu działalności spółki o wytwarzanie form odlewniczych TEEM utworzyła oddział w Polsce, a w 2010 r. zaprzestała działalności w zakresie utrzymania urządzeń. Na skutek tego, działalność TEEM została ograniczona do wytwarzania form odlewniczych w jej oddziale w Polsce.

  Połączenie ma prowadzić do synergii z obecnie prowadzoną działalnością wałbrzyskiej TMMP, w zakresie wytwarzania form, skutkując wyższą efektywnością w tym zakresie. Fuzja ma również umożliwić łączącym się spółkom osiągnięcie oszczędności w kosztach administracyjnych oraz doprowadzić do uproszczenia struktury grupy Toyota w Europie.

  Wg deklaracji, połączenie które ma nastąpić 31 marca 2014 nie powinno mieć wpływu na zatrudnienie.

  źródło: TMMP