Trane – Chłodzenie Adiabatyczne

Praca systemów chłodzenia w innych zakresach parametrów niż projektowe zwykle wiąże się ze zwiększonym ryzykiem awarii, wyższymi kosztami energii i mniejszą wydajnością pracy. Trane, dostawca systemów i rozwiązań komfortu do pomieszczeń oraz marka Ingersoll Rand, wprowadza „Adiabatyczne Chłodzenie”, aby pomóc właścicielom budynków i zarządcom nieruchomości w osiągnięciu optymalnej wydajności pracy i oszczędności energii.

Chłodzenie Adiabatyczne Trane zwiększa niezawodność i wydajność systemów ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji (HVAC) poprzez zmniejszenie temperatury powietrza wplywającego na wężownicę skraplacza. Chłodzenie Adiabatyczne może zmniejszyć temperaturę powietrza nawet o 20 stopni Celsjusza. Spadek temperatury o zaledwie 10 stopni Celsjusza zmniejsza zużycie energii średnio o 13 procent, przekładając się bezpośrednio na oszczędności kosztów i korzyści dla środowiska.

Koncepcja Chłodzenia Adiabatycznego wykorzystuje chłodzące właściwości wody przez odparowanie wody na dużej siatce tuż przed wężownicą, zapobiegając jednocześnie stykaniu się wody z samą wężownicą. W rezultacie temperatura powietrza spada zanim dotrze ono do skraplacza.

Chłodzenie Adiabatyczne bezpośrednio wpływa na efektywność pracy systemów HVAC, pomagając utrzymać pełne obciążenie systemu, nawet w sezonie szczytowym. Komfort osób przebywających w pomieszczeniach zwiększa się, gdy system działa na pełnych obrotach przez cały czas, niezależnie od warunków otoczenia.

Zastosowanie Chłodzenia Adiabatycznego zapewnia zmniejszenie temperatury wylotowej powietrza, jak również niższą temperaturę oleju i uzwojenia silnika. Czynniki te dodatnio wpływają na niezawodność sprężarki i całego systemu.

„Chłodzenie Adiabatyczne Trane pomaga klientom sprostać wyzwaniom operacyjnym, które uniemożliwiają osiągnięcie maksymalnych poziomów wydajności, niezawodności i komfortu w danym obiekcie”, powiedział Jose Laloggia, lider ds. serwisu i części Trane w Europie, na Bliskim Wschodzie, Indiach i Afryce. „Chłodzenie Adiabatyczne zostało tak zaprojektowane, aby było ekonomiczne i charakteryzowało się elastycznością, prostotą instalacji oraz wymagało ograniczonych nakładów konserwacyjnych, by osiągnąć optymalny poziom wydajności systemu HVAC.”

Chłodzenie Adiabatyczne zapewnia największe oszczędności energii właścicielom i zarządcom budynków z systemami pracującymi w trudnych warunkach. Przykłady zastosowań obejmują obiekty położone na terenach, charakteryzujących się bardzo wysoką temperaturą otoczenia, występowaniem regularnych zamieci i burz piaskowych lub ograniczeniami w zasilaniu w energię elektryczną. Korzyści obejmują także obiekty z urządzeniami zamontowanymi w zbyt małych odległościach  między sobą, co powoduje recyrkulację powietrza chłodzącego. Zastosowania obejmują także inne systemy, w których dokonano retrofitu z wykorzystaniem wysokociśnieniowego czynnika chłodniczego R404a, którego praca   ogranicza temperatury otoczenia.

Zastosowanie siatki powoduje, że powstanie cienia na skraplaczu, pozwalając na uniknięcie efektów promieniowania słonecznego. Działa również jako samo-oczyszczający się filtr chroniący wężownicę. Segmentowe wykonanie siatki pozwala na instalację „Chłodzenia Adiabatycznego” w szerokim zakresie systemów HVAC chłodzonych powietrzem, od mini – splitów po systemy wody lodowej.

System natrysku wody działa przy wykorzystaniu  normalnych wartości ciśnienia, co sprawia, że nie jest wymagane zastosowanie pomp lub uzdatnianie wody. Dedykowany sterownik zapewnia minimalne zużycie wody.

Chłodzenie Adiabatyczne Trane jest częścią Trane Care ™, oferty indywidualnie dostosowywanych usług, w skład których wchodzą predyktywna i prewencyjna konserwacja, zarządzanie, monitorowanie, naprawy, retrofit, optymalizacja, renowacja i rozszerzony serwis dla produktów i systemów HVAC – ukierunkowane na poprawę wydajności, niezawodności i zmniejszenie kosztów eksploatacji.