Transport poziomy wewnętrzny

Różnego typu przenośniki są powszechnie wykorzystywane w zakładach przemysłowych niemal wszystkich branż. Obecnie, gdy występują trudności z pozyskaniem pracowników, nowoczesne przenośniki o ograniczonej do minimum obsłudze zyskują dodatkowo na znaczeniu.

Dostawcy oferują różnorodne rozwiązania, przeznaczone do transportu surowców, prefabrykatów i produktów w różnych warunkach i spełniające rozmaite wymagania, na przykład związane z zachowaniem czystości. Zasady działania i konstrukcje przenośników są znane i wykorzystywane od lat, jednak opracowuje się wciąż nowe konstrukcje z wykorzystaniem nowoczesnych materiałów.

Urządzenia przeznaczone do przemieszczania materiałów i ładunków po określonym torze można podzielić na przenośniki cięgnowe: taśmowe, członowe, podwieszone, kubełkowe, zabierakowe oraz przenośniki bezcięgnowe, przemieszczające ładunki za pomocą innych niż cięgno elementów mechanicznych, np. drgań lub grawitacji. Spotyka się też transport impulsowy, grawitacyjny oraz urządzenia wałkowe, krążkowe, śrubowe, wstrząsowe i miotające, a także przenośniki z ośrodkiem pośredniczącym (strumień gazu lub cieczy).

Dostosowanie do odbiorcy

Producenci i dostawcy systemów do transportu wewnętrznego muszą uwzględniać różnorodne potrzeby klientów. Dobór właściwych urządzeń wspomagających pracę przenośnika taśmowego oraz ich niezbędnej ilości zależy od bardzo wielu parametrów technicznych, warunków jego pracy oraz możliwości zabudowy urządzenia. Jak mówi Tomasz Link z firmy NITROLL, zajmującej się dostarczaniem rozwiązań do transportu poziomego, chodzi o to by, klient określił problem występujący w jego przedsiębiorstwie, a firma na podstawie uzyskanych informacji, dokumentacji oraz pomiarów przenośników przygotuje pełną ofertę techniczno-handlową (wraz z rysunkami DWG w razie konieczności uwzględnienia ich w projekcie technicznym). NITROLL na bazie doświadczeń eksploatacyjnych udoskonala produkty, czego przykładem jest wprowadzenie wymiennej kasety ze skrobakami do zgarniaczy TBC-QC na wniosek użytkownika (przyspieszyło to wymianę zużytych skrobaków i ograniczyło czas przestoju przenośnika).

Autor: Bohdan Szafrański