Outsourcing utrzymania ruchu

Kadra zarządzająca staje codziennie przed wyzwaniami, które rodzą się w trakcie realizacji strategii skutecznego utrzymania ruchu urządzeń produkcyjnych i pomocniczych. Wymóg utrzymania urządzeń w gotowości staje się dla firm bardziej krytyczny niż wdrażanie zaawansowanych praktyk produkcyjnych typu „lean” czy „quick response”. Dotychczasowe motto szefów operacyjnych i kierowników działów utrzymania ruchu: „jedyną drogą, by sprawy szły dobrze, to robić je samemu” przechodzi do historii.

Wyzwania

Wyzwania, przed którymi stają kadry polskiego utrzymania ruchu w gospodarce rynkowej, są dziś podobne do tych, które występują w wysoko rozwiniętych gospodarkach Europy i USA. Umiejętność reagowania kierownictw zakładów przemysłowych na te wyzwania zadecyduje o zdolności firm do produkowania wyrobów o najwyższej jakości, przy najniższych kosztach i dostarczeniu ich klientom na czas. Do głównych wyzwań należą:

  • Personel. Pula dostępnych dla utrzymania ruchu inżynierów, techników i wykwalifikowanych pracowników fizycznych jest bardzo ograniczona. Istniejąca dotąd wykwalifikowana siła robocza starzeje się i jest bliska przejścia na emeryturę. System szkolnictwa nie zapewnia dopływu wykwalifikowanych techników, a studia inżynierskie nie są uznawane przez młodzież za przyszłościowe, za to oceniane jako trudne. Coraz trudniej o zatrudnienie młodego, polskiego inżyniera. Znalezienie, wyszkolenie i utrzymanie w firmie personelu utrzymania ruchu jest jednym z najbardziej wymagających problemów, przed którymi stają kierownicy dziaałów utrzymania ruchu.

Autor: Marek Madej