Trendy i wyzwania w produkcji leków

Przemysł farmaceutyczny jest jedną z branż, które najlepiej radzą sobie z trudnościami wywołanymi przez pandemię. Doskonale stawia czoła nowym wyzwaniom związanym z koniecznością zwiększenia wydajności i tempa produkcji nowych farmaceutyków oraz wprowadzaniem ich na rynek. Kryzys wywołany przez COVID-19 pokazał jak ważne jest szybkie osiąganie wyników, podnoszenie wydajności i eliminowanie błędów m. in. w procesie produkcji szczepionek.

Wartość światowego rynku farmaceutycznego szacuje się na ok. 1,25 bilionów USD, a złożoną roczną stopę zwrotu (CAGR) w latach 2020-2027 prognozuje się na poziomie 13,74%. Farmaceutyczne łańcuchy dostaw okazały się odporne na turbulencje wywołane przez COVID-19, można zatem przewidzieć, że nadchodzący kryzys gospodarczy nie dotknie tego sektora ani w bliższej, ani dalszej perspektywie. Choć reakcję branży farmaceutycznej na pandemię, w zakresie opracowania i dystrybucji szczepionek, opisano na pierwszych stronach gazet, to sektor ten boryka się z wieloma wyzwaniami, niezwiązanymi z koronawirusem.

Pharma 4.0 – transformacja cyfrowa

Transformacja cyfrowa ma ogromny wpływ na przemysł farmaceutyczny. Efekty widać już teraz, a niedaleka przyszłość przyniesie kolejne możliwości, spowodowane także pandemią. Przedsiębiorstwa farmaceutyczne, stojące na czele sektora, nie tracą czujności i szybko reagują na kształtujące się trendy. Wynika to z faktu, że branża ma do czynienia z wrażliwymi kwestiami związanymi z bezpieczeństwem, przepisami oraz efektywnością produkcji i dostaw. Według prognoz czołową pozycję zajmuje rozwój systemów wyposażonych w sztuczną inteligencję, sprzężonych z oprogramowaniem prognozującym. Kolejną istotną kwestią jest możliwość analizowania sporych ilości danych. Efektywna realizacja i zarządzanie procesami cyfrowymi mogą stanowić wyzwanie, jednak dużo bardziej ryzykowne jest całkowite zaniechanie digitalizacji.

Skrócenia czasu wprowadzania produktów na rynek poprzez zwiększanie wydajności

Kluczowym obszarem dla firm farmaceutycznych pozostaje wydajność produkcji. Aby przyspieszyć czas wprowadzenia produktu na rynek, należy zacząć od odpowiedniego projektu linii produkcyjnej, co przekłada się na konieczność stosowania rozwiązań „pod klucz”, które zapewnią wydajność i ciągłość przepływu w połączeniu z systemem ciągłej kontroli. Kluczowym aspektem jest zrównoważenie przepływu za pomocą rozwiązań buforowych. Równie duże znaczenie ma eliminacja błędów i zbędnych przestojów wynikających np. z konieczności uzupełniania etykiet. Proces można usprawnić wprowadzając kilka drobnych zmian w układzie linii produkcyjnej.

Kontrola i monitorowanie produkcji

Kontrola i monitorowanie produkcji mają kluczowe znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności leków. Standardem jest zatem nieustanne monitorowanie procesów produkcyjnych poprzez dokonywanie pomiarów na każdym etapie produkcji. Pozwala to na uzyskanie w czasie rzeczywistym krytycznych danych dotyczących jakości i wydajności maszyn, materiałów i samych leków. Nadrzędnym celem jest zapewnienie najwyższej jakości produktu wprowadzanego na rynek, dlatego procesy związane z kontrolą i monitorowaniem powinny odbywać się w sposób ciągły i na wszystkich etapach. Natomiast dzięki automatyzacji możliwe jest osiągnięcie takiego poziomu spójności, oszczędności i bezpieczeństwa produkcji, jakiego nie gwarantują operacje ręczne. Pomocne w odnalezieniu właściwego rozwiązania prowadzącego do obniżenia ukrytych kosztów są także oprogramowanie predykcyjne i symulacje, pozwalające na wykrywanie błędów przed poniesieniem znacznych strat finansowych.

Przyszłość rynku farmaceutycznego: proste rozwiązania złożonych problemów

W poszukiwaniu rozwiązań odpowiadających specyfice branży powstały technologie, które obecnie znajdują zastosowanie także w innych sektorach, czego przykładem jest serializacja. W przemyśle farmaceutycznym jest to proces polegający na opisywaniu wszystkich opakowań leków unikalnym kodem. Istotne są tutaj dwa aspekty – unikalność kodu i opakowanie leków. Technologia przydatna jest także w innych sektorach np. w branży spożywczej, gdzie jej stosowanie przynosi dodatkowe korzyści, także dla konsumentów.

Nowe wyzwania związane z COVID-19

W przyszłości procesy produkcyjne będą w jeszcze większym stopniu czerpać z technologii. Doświadczenie z COVID-19 nauczyło nas, że konieczne jest ułatwienie dostępu do leczenia i medykamentów dla większej części populacji. Produkowane leki powinny być bardziej przyjazne dla pacjentów, którzy nie powinni mieć trudności ze zrozumieniem ich działania i dawkowania. Serializacja jest kluczem do spełnienia tych wymogów a zwiększenie wydajności produkcyjnej odgrywa istotną rolę w tym procesie, ze względu na kluczowe znaczenie dla zapewnienia szybkiego dostępu do leczenia.

Chcesz poznać nasze rozwiązania dedykowane dla branży farmaceutycznej? Zapraszamy do kontaktu z nami info.pl@flexlink.com lub odwiedzenia naszej strony internetowej www.flexlink.pl.