Kolejny etap rozbudowy kampusu Danfoss w Grodzisku Mazowieckim zakończony sukcesem

Budowa i uruchomienie nowej hali produkcyjnej to spore wyzwanie, a w czasach zdominowanych przez pandemię, skala trudności jego skutecznej realizacji znacząco wzrasta. Obecny sukces, jakim jest uruchomienie pierwszych linii produkcyjnych nowej hali Danfoss w Grodzisku Mazowieckim, to przede wszystkim efekt ogromnego zaangażowania i wsparcia ze strony pracowników firmy.  

W październiku ubiegłego roku Danfoss poinformował o rozpoczęciu rozbudowy swojego kampusu w Grodzisku Mazowieckim. W dniu 25 maja 2021, po 7 miesiącach intensywnej pracy, kolejny etap budowy nowej fabryki został uwieńczony sukcesem – sukcesem, który nie byłby możliwy bez aktywności i olbrzymiego wsparcia pracowników. Uruchomianie nowej hali produkcyjnej to projekt wymagający bardzo dobrego planowania, zwłaszcza w tak trudnych czasach. Przeniesienie poszczególnych linii produkcyjnych z Danii do Polski wymagało od osób zaangażowanych w realizację projektu częstych wyjazdów. Niektórzy z pracowników zdecydowali się wyjechać do Danii na dłużej niż rok. Inni systematycznie wyjeżdżają w regularnych odstępach czasu dzieląc swoje życie pomiędzy oba kraje po to, aby jak najlepiej poznać technologię, maszyny i skoordynować cały proces przeniesienia poszczególnych linii produkcyjnych – mówi Jarosław Strzelczyk, Head of Manufacturing Transition i dodaje, a wszystko przy zachowaniu jak najwyższych standardów bezpieczeństwa. W ciągu ostatniego roku firma przeprowadziła setki testów Covid-19 – każdorazowy wjazd do Danii to 4 takie testy dla każdego podróżującego pracownika.

Nad przeniesieniem produkcji do nowej fabryki Danfoss w Grodzisku Mazowieckim czuwa 16 zespołów projektowych – 12 odpowiedzialnych w sumie za 45 linii produkcyjnych i 4 dodatkowe, zajmujące się przeniesieniem magazynu, laboratorium i funkcji utrzymania ruchu. Na sprawne i skuteczne działania miała wpływ również konstrukcja zespołów projektowych w skład, których wchodzą zarówno wieloletni doświadczeni pracownicy Danfoss, jak i osoby nowozatrudnione, przynoszące do firmy świeże spojrzenie. Wciąż trwa dalsza rekrutacja pracowników do nowej hali, gdzie zatrudnionych zostanie 330 nowych osób. To nie jedyne trwające procesy rekrutacyjne. Do końca roku w kampusie w Grodzisku Mazowieckim zatrudnienie znajdzie w sumie 400 nowych pracowników. 

Jak przystało na firmę będącą liderem innowacyjnych rozwiązań, do realizacji Projektu 2020 wykorzystano nowoczesne narzędzia, umożliwiające stworzenie modelu całej hali i wirtualne spacery po fabryce. Dodatkowo okulary rzeczywistości mieszanej HoleLens2 pozwoliły pracownikom w Polsce na dokładne zapoznanie się maszynami znajdującymi się nadal w Danii. Urządzenie umożliwia widzenie otaczającej nas rzeczywistości z naniesionymi hologramami. Możemy na przykład wyświetlić model 3D jakiegoś urządzenia i zawiesić go przed sobą albo położyć na stole – mówi Adam Gaik, Sr. Project Engineer Global MT – Używając dłoni możemy ten wirtualny przedmiot obracać, powiększać lub pomniejszać. Możemy go też swobodnie obejść dookoła. 

Istotnym wyzwaniem, któremu udało się sprostać, było również zachowanie ciągłości produkcji na poszczególnych liniach, dzięki czemu maksymalnie ograniczono wpływ relokacji fabryki na klientów Danfoss. Możliwe to było dzięki stopniowemu przenoszeniu i systematycznemu uruchamianiu kolejnych linii produkcyjnych, a także dzięki budowie magazynu wyrobów gotowych w kampusie Danfoss w Grodzisku Mazowieckim. 

W dniach 25-28 maja 2021 w nowej grodziskiej fabryce uruchomione zostaną 3 linie, na których produkowane będą: zawory bezpieczeństwa chroniące przed niekontrolowanych wzrostem ciśnienia mające zastosowanie w przemysłowych instalacjach chłodniczych, elektryczne zawory regulacyjne CCMT służące do regulacji ciśnienia w transkrytycznych układach chłodniczych z CO oraz cewki do sterowania zamykaniem i otwieraniem zaworów różnego typu. Pierwszym etapem po uruchomieniu wszystkich trzech linii będzie produkcja pilotażowa mająca na celu weryfikację jakości produktu i całego procesu. Po akceptacji wyników przeprowadzonych tekstów produkcja będzie kontynuowana w sposób ciągły. Kolejne linie produkcyjne będą systematycznie przenoszone do Grodziska, a cały proces relokacji potrwa do końca bieżącego roku. W sumie otworzonych zostanie 45 linii produkcyjnych, magazyn i laboratorium.

Równolegle powstaje biurowa część budynku – pierwszy moduł jest gotowy. Do końca czerwca oddany do użytku zostanie drugi moduł biurowy i budynek laboratorium, a następnie do końca listopada budynek magazynu i dodatkowe 1000 m2 powierzchni produkcji.

Nowo budowana hala produkcyjna i biurowe części budynku zostały zaprojektowane w taki sposób, aby zminimalizować wpływ ich eksploatacji na środowisko, a także by zapewnić wysoki komfort pracy. W celu ograniczenia strat ciepła budynek został zaprojektowany z zachowaniem parametrów przewyższających wymagania WT2021. Zastosowany zostanie również system odzysku ciepła z agregatów wody lodowej oraz ze sprężarek powietrza, aby w efektywny i czysty sposób przygotować ciepłą wodę użytkową, a także ogrzać hale i biura. Jeśli ciepło odzyskane z kompresorów i systemu chłodzenia będzie niewystarczające, pierwszym głównym źródłem ciepła będą pompy ciepła powietrze-woda, a jako rezerwę na okres szczytowego zapotrzebowania na ciepło przewidziano kotły gazowe. Zastosowana zostanie również wentylacja z rekuperacją. Całość kontrolowana będzie przez zaawansowany system zarządzania budynkiem BMS. W projekcie przewidziano również dalszy rozwój inwestycji – na parkingu infrastrukturę niezbędną do przyszłej instalacji punktów ładowania samochodów elektrycznych, a na dachu możliwość montażu paneli fotowoltaicznych. 

Co więcej, w nowej fabryce produkowane będą urządzenia, które w istotny sposób przyczynią się do dbałości o środowisko – oszczędności zasobów, wody i energii oraz ograniczenia strat żywności, zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju, który jest głęboko zakorzeniony w DNA firmy Danfoss.


Danfoss Poland