Trendy w systemach CMMS okiem specjalistów z QRmaint

Poprzedni rok 2022 upłynął branży produkcyjnej na sprostaniu wyzwaniom spowodowanym znaczącym wzrostem inflacji. Wcześniej dynamiczny rozwój firm spowolniła pandemia. Wszyscy myśleliśmy, że czeka nas spektakularny wzrost produkcji przemysłowej, jednak sytuacja geopolityczna spowodowała jej ponowne zahamowanie. W tak dynamicznej rzeczywistości z pomocą specjalistów QRmaint CMMS spróbujemy przyjrzeć się trendom, które powinny być kluczowe w rozwoju branży Utrzymania Ruchu przez najbliższe lata.

Jakie główne trendy zaobserwowali specjaliści QRmaint, producenta systemu CMMS?

1. Mobilność i wizualizacja danych kluczem do poprawy komunikacji w zakładzie

Obecnie w zakładach produkcyjnych kładzie się coraz większy nacisk na potrzebę ścisłej współpracy między działami UR, produkcji czy kontroli jakości.

Z naszego doświadczenia jako wdrożeniowców wynika, że system CMMS stał się niejako platformą komunikacyjną między poszczególnymi wydziałami. Warunek jest jeden – mobilność narzędzia. Wszelkie awarie zgłaszane i obsługiwane są za pomocą aplikacji mobilnej. Przepływ informacji o stanie zgłoszenia odbywa się w czasie rzeczywistym, a natychmiastowe powiadomienia na smartfona dodatkowo skracają czas reakcji zespołów.

Zarządzający w zakładach, zachęceni spektakularnymi efektami mobilności CMMS, wdrażają do obsługi procesów kolejne grupy pracowników jak narzędziowcy, logistyka czy kontrola jakości.

Mobilność systemów IT to aktualnie najsilniejszy trend, zmieniający diametralnie funkcjonowanie zakładów.

Jak wizualizacja danych poprawia komunikację?

Wyświetlenie stanu zgłoszeń na dużym ekranie w pokoju techników to najskuteczniejszy sposób na wzrost efektywności i znaczące skrócenie czasu reakcji na zgłoszenia z produkcji. Wystarczy rzut oka na telewizor, aby zapoznać się z aktualnie realizowanymi zadaniami, trwającymi awariami czy planowanymi zadaniami prewencyjnymi np. przeglądami.
Dowolna konfiguracja widoków Dashboard T V pozwala wizualizować dokładnie te informacje, których oczekuje zespół, dla którego jest przeznaczony. Otwiera to zatem możliwości zaangażowania nowych grup pracowników np. logistyki.

2. Wzrost znaczenia integracji CMMS-ów z innymi systemami

Z doświadczenia konsultantów wdrożeniowych QRmaint wynika, że u większości klientów nadrzędnym system w firmie jest ERP, czyli oprogramowanie do kompleksowego zarządzania przedsiębiorstwem w takich obszarach jak księgowość, magazyn, kadry, zaopatrzenie, produkcja. Klienci wymagają, aby system CMMS w czasie rzeczywistym wymieniał informacje z nadrzędnym systemem.

Z czego wynika potrzeba wymiany danych?

Efektywny przepływ informacji na linii CMMS-ERP pozwala na znacznie lepszą organizację pracy techników utrzymania ruchu, zapewnia skuteczny nadzór nad stanami magazynowych części zamiennych oraz całościowo nad stanem parku maszynowego.

Dla techników narzędziem codziennej pracy jest CMMS, który dedykowany jest do obsługi procesów utrzymania ruchu.

To za pomocą systemu CMMS, a konkretnie mobilnej aplikacji na smartfonie, zdejmują części ze stanu magazynowego czy tworzą zapotrzebowania na brakujące pozycje magazynowe. Bardzo ważne jest więc, aby dane były aktualne i zsynchronizowane z systemem nadrzędnym ERP.

Jakie inne systemy IT wymieniają informacje z systemem CMMS?

  • System RCP, czyli System Rejestracji Czasu Pracy, pomaga rozliczać czas pracy pracowników, a w systemie CMMS zapewnia informację o dostępności techników na zmianie.
  • System MES, czyli System Realizacji Produkcji, ma na celu dostarczenie informacji, która pozwala na optymalizację operacji produkcyjnych. Do systemu CMMS dostarcza szereg informacji na temat pracy maszyn np. czasu operacyjnego, przestojów. Awarie zgłoszone w MES automatycznie trafiają do systemu CMMS i są w nim obsługiwane przez zespół UR.
  • System SCADA, umożliwia zbieranie danych z maszyn i urządzeń pomiarowych w czasie rzeczywistym oraz je wizualizuje.

Tak na temat integracji systemów CMMS wypowiada się Przemysław Parzoch, konsultant wdrożeniowy QRmaint:

„Przez ostatnie kilka lata m.in. dzięki QRmaint zmienił się sposób użytkowania systemów CMMS. Nie jest to już program zainstalowany na komputerze głównego mechanika, uruchamiany raz na tydzień, aby przepisać z kartki awarie czy wystawić dokument rozchodu użytych części zamiennych. Nowoczesny system CMMS to narzędzie mobilne, które ma ułatwić codzienną pracę techników oraz zapewnić im aktualne informacje. Usuwając awarię technik potrzebuje pełnej wiedzy na temat stanów magazynowych, historii serwisowej czy dokumentacji. To w karcie zlecenia wprowadza użyte części czy też zgłasza zapotrzebowanie na brakujące pozycje magazynowe. Te dane muszą się propagować automatycznie to nadrzędnego systemu np. obsługującego proces zakupowy. Klienci mają tego świadomość, a my jako producenci staramy się sprostać rosnącym wymaganiom. Stale rozwijamy nasze API – czyli interfejs do komunikacji z dowolnym systemem”

3. Specjalizacja w obsłudze procesów wynikających ze specyfiki branży

Firmy coraz częściej potrzebują narzędzi informatycznych, które będą w stanie spełnić ich specyficzne potrzeby i wymagania wynikające ze specyfiki branży, wdrożonych systemów jakościowych czy wymogów klienta.

Nie wystarcza już nakładka do systemu ERP z formularzem zgłoszenia. W zależności od branży, obsłudze zgłoszonej awarii towarzyszy szereg procesów uzupełniających. Dobrym przykładem jest tu proces mycia i dezynfekcji w zakładach przetwórstwa spożywczego.

Samo zakończenie prac technicznych to nie jest koniec całościowego procesu usunięcia awarii. Systemy jakości takie jak IFS czy BRC wymagają, aby po każdej naprawie w strefie czystej wykonany był proces mycia i dezynfekcji oraz, aby prowadzona była ilościowa ewidencja wniesionych narzędzi/części zamiennych.

Kolejna branża to automotive, w której awariom obowiązkowo towarzyszą rozbudowane listy kontrolne ze specyficznymi polami, które mogą wypełniać tylko osoby z określonych zespołów. Takie procedury obsługi wymusza klient, a system CMMS musi być na tyle elastyczny, aby obsłużył te wymagania.

4. IoT i Predykcyjne utrzymanie ruchu – monitoruj, a nie usuwaj awarie.

W przemyśle istnieje duża presja wyeliminowania nieplanowanych przestojów oraz awarii, które generują poważne straty finansowe.

Zakłady nieustannie dążą do zachowania ciągłości produkcji i zapewnienia niezawodności maszyn. Podstawowym krokiem jest opracowanie i realizacja planów przeglądów prewencyjnych, a więc periodycznej wymiany podzespołów, smarowania, czyszczenia itp.

Pojawia się jednak problem przy określeniu optymalnych, ekonomicznie uzasadnionych przedziałów czasowych, w jakich te działania należy przeprowadzić. Zdarza się bowiem, że dokonywany jest demontaż maszyny w ramach zaplanowanych prac konserwacyjnych, po czym okazuje się, że nie było to jednak konieczne.

Powyższych problemów i związanych z nimi kosztownych działań można uniknąć dzięki wdrożeniu w zakładzie konserwacji predykcyjnej.

Na rynku istnieje wiele rozwiązań monitorujących stan maszyn w parku. Badają one np. wibracje. Każda maszyna w ruchu generuje drgania. Jeśli ich wartości przekraczają dopuszczalne limity mogą mieć negatywny wpływ na pracę urządzenia. Wczesne ich wykrycie zazwyczaj zapobiega poważnej awarii.

Samo wykrycie przekroczenia progów alarmowych to nie wszystko.
Na wszelkie anomalie należy reagować natychmiast. Tu pojawia się rola systemów CMMS.

W systemie automatycznie tworzy się zadanie związane z przekroczeniem progów alarmowych oraz wysyłane są powiadomienia do wszystkich techników. Informacja może być również wizualizowana na Dashboard TV. Celem jest dotarcie z informacją do jak największej grupy osób. Inwestycja w systemy monitorowania stanu parku maszyn, mimo dużych nakładów finansowych zwraca się bardzo szybko.

Chcesz wykorzystać system QRmaint CMMS u siebie w zakładzie?

Skontaktuj się z nami dzwoniąc pod +48 12 400 41 70. lub

Zapisz się na prezentację na stronie QRmaint CMMS