Trzy firmy zainteresowane Fabryką Przewodów Energetycznych

    Trzy firmy, dopuszczone do zbadania dokumentów Fabryki Przewodów Energetycznych w Będzinie złożyły oferty wiążące.

    Ministerstwo chce sprzedać należące do Skarbu Państwa udziały w Fabryce Przewodów Energetycznych w Będzinie. Oferowane 2,365 mln akcji stanowi 88,25 proc. kapitału zakładowego spółki.

    Do zbadania dokumentów dopuszczono spółkę pracowniczą Kable Będzin oraz Metal-Expres i Przedsiębiorstwo Tworzyw Sztucznych Marmat. Wszystkie trzy spółki złożyły w terminie wiążące oferty.

    Fabryka Przewodów Energetycznych produkuje głównie różnego rodzaju przewody dla motoryzacji i przemysłu elektromaszynowego, ale w katalogu produktów ma także m.in. szyny i płaskowniki miedziane oraz profile miedziane. W roku 2011 przychody ze sprzedaży osiągnęły 96,1 mln złotych, EBITDA wyniosło 3,83 mln złotych a wynik netto 916 200 złotych.