Targi Technik Kotłowych, Procesów Cieplnych i Wody Przemysłowej WATER&HEAT 2013

  Już za niecałe 2 miesiące  (4-5 czerwca 2013 r.) odbędą się w Krakowie jedyne w Polsce Targi Technik Kotłowych, Procesów Cieplnych i Wody Przemysłowej WATER&HEAT. Targom towarzyszyć będzie II Seminarium Inżynierii Cieplnej i Wodnej. Nowe Technologie a Eksploatacja Urządzeń w Przemyśle Opartym na Procesach Termicznych i Obiegu Wody.

  Postępujący obecnie rozwój coraz bardziej wydajnych i opłacalnych technik produkcji przemysłowej nieuchronnie wpływa na otaczającą nas przyrodę. Aby sprostać wyzwaniom związanym z potrzebą kooperacji branży przemysłowej z ochroną środowiska naturalnego, niezbędnym jest wypracowanie pewnych nowatorskich rozwiązań w dziedzinie nowych metod pozyskiwania energii, między innymi z jej odnawialnych zasobów. Problem ten, z racji powszechności występowania i naglącej potrzeby rozwiązania, będzie szeroko dyskutowany zarówno na krakowskich targach, jak i podczas seminarium.

  Wśród tematów podejmowanych na targach znajdzie się również kwestia zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych. Jednym z rozwiązań rekomendowanych przez prelegentów seminarium odbywającego się przy targach jest termiczna metoda utylizacji odpadów komunalnych i osadów ściekowych, która łączy ich eliminację z jednoczesnym odzyskaniem energii niezbędnej do realizacji zadań sektora przemysłowego, bądź redukcji kosztów.

  Teoria teorią, lecz jak ma się do tego praktyka? W ramach targów i seminarium omówione zostaną wady i zalety wspomnianych technik wraz z ich wymiarem ekonomicznym. Specjaliści podzielą się również swymi doświadczeniami związanymi z ich wprowadzeniem oraz ustosunkują się do obecnych uwarunkowań prawnych. Nie zabraknie również informacji o potencjale kotłów rusztowych, spalaniu tlenowym oraz wpływie spalania biomasy na pracę kotłów.

  Liczba wystawców II edycji Targów WATER&HEAT systematycznie rośnie, swój udział potwierdziły już m.in. firmy: EDF Kraków, MPEC Kraków, Elektrownia Skawina, DHI Polska, Elemis Delta, Elgum, Gea Ecoflex, Mazur Energy, Pro Novum, Vattenfall Europe Mining AG. Wszystkich, którzy chcieliby dołączyć do tego grona zapraszamy do kontaktu z biurem.

  WATER&HEAT 2013 to inicjatywa odpowiadająca na potrzebę dyskusji nad najbardziej aktualnymi problemami, z którymi mierzy się sektor przemysłowy. To również okazja do podjęcia dialogu branży przemysłowej ze środowiskiem naukowym, który pozwoli na uzyskanie obopólnych korzyści. Warto wspomnieć, iż patronat na targami objęli: Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska, Program „Ciepło dla Krakowa”, Instytut Maszyn Przepływowych PAN, Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej, Wydział Energetyki i Paliw AGH, Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej i wiele innych.

  Serdecznie zapraszamy zarówno gości pragnących zaprezentować swoją ofertę na targach WATER&HEAT, jak i tych, którzy z zainteresowaniem śledzą nowatorskie rozwiązania znajdujące swe zastosowanie w szeroko pojętym przemyśle.

  Więcej informacji o targach na stronie www.easyfairs.com/pl/wrh2013