Trzy kluczowe obszary do zbadania w analizie produkcji

Najistotniejsze elementy tworzenia dokładnego planu strategicznego

Jaki jest najlepszy sposób, aby pozostać konkurencyjnym we współczesnej branży przetwórstwa spożywczego? Kluczowy aspekt to opracowanie i wykonanie planu strategicznego. Daje on firmie wiedzę, narzędzia i strategie, konieczne do ewoluowania i przystosowywania się do zmieniających się warunków na rynku oraz oczekiwań konsumentów.

Kilka kluczowych celów planu strategicznego firmy to:

 • Przegląd obecnego wykorzystania sprzętu produkcyjnego i zlokalizowanie tzw. wąskich gardeł
 • Prognoza wpływu projektowanego wzrostu na wykorzystanie istniejącego sprzętu i systemów
 • Opracowanie dróg działań, skutecznie wspierających projektowany wzrost

Analiza produkcji pozwoli zespołowi firmy na dojście do sedna realizacji jej bieżących procesów. Analiza ta wymaga głębokiego zrozumienia procesów związanych z produkcją, takich jak:

 • Strona fizyczna zakładu produkcyjnego
 • Materiały
 • Sprzęt
 • Personel
 • Magazynowanie
 • Logistyka.

Analiza produkcji firmy jest sumą trzech, obejmujących całość, analiz procesów tej firmy:

1. Analiza sytuacji – obejmuje szczegółowy przegląd fizycznej przestrzeni i układu fabryki. Zespół planowania strategicznego firmy powinien przeanalizować cykl produkcji, zarówno pod kątem sprzętu technologicznego, jak i personelu. Analiza sytuacji obejmuje:

 • Rozważania dotyczące organizacji zakładu produkcyjnego – po pierwsze konieczne jest zrozumienie, jak budynek i jego lokalizacja wpływają na działania fabryki. Obejmuje to zewnętrzne koszty niematerialne, które muszą być poniesione przed rozpoczęciem budowy zakładu. Firma będzie musiała uzyskać decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, pozwolenie na budowę i inne dokumenty.
 • Budynek i jego konstrukcja pod względem fizycznym – należy rozważyć fizyczne możliwości i ograniczenia budynku zakładu produkcyjnego, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz. Uwzględnić przyszłe zmiany w zakładzie – rozbudowę lub renowację. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa produkcji żywności są także głównym elementem aspektów fizycznych budynku, tak więc należy rozważyć jakie procedury higieniczno-sanitarne zostaną wdrożone i jak wpłyną one na zakład.
 • Instalacje mediów i procesy technologiczne – należy określić wszystkie media, jakie będą wykorzystywane przez zakład oraz które z nich będą zużywane w największym stopniu, jakie będzie zapotrzebowanie i kto je będzie dostarczać. Należy skontaktować się z gazownią, zakładem energetycznym, zakładem wodociągów i kanalizacji.
 • Wydajność – wydajność produkcji będzie zależała od sprzętu, w jaki jest i zostanie wyposażona fabryka firmy. Czy obecny sprzęt będzie spełniał wymagania produkcyjne w przyszłości? Należy pamiętać, że firma będzie musiała także zaplanować wzrost i rozszerzenie produkcji.
 • Wewnątrzzakładowy przepływ materiałów – należy przeanalizować miejsce realizacji pewnych operacji w zakładzie i transport żywności pomiędzy nimi. Rozważyć także, w jakim stopniu automatyka wpłynie na przetwarzanie żywności.
 • Magazynowanie i dystrybucja – należy dobrze rozumieć to co dzieje się z żywnością – od przybycia do zakładu do dystrybucji. Wcześniejsze wyliczenie kosztów magazynowania i logistyki może spowodować późniejsze oszczędności kosztów

2. Analiza stanu obecnego w odniesieniu do stanu w przyszłości – należy zbadać rozbieżności pomiędzy obecnym stanem zakładu i jego działań, a oczekiwanym w przyszłości. Należy rozważyć wszystko, poczynając od analizy sytuacji firmy, w tym personelu, wielkości budynku oraz dostępnego sprzętu.

3. Analiza relacji, cykl produkcji w fabryce i rozmieszczenie sprzętu – należy przeanalizować obecny cykl przetwarzania żywności w zakładzie, produkcyjne linie technologiczne oraz rozmieszczenie sprzętu. Czy są jakieś sposoby na optymalizację przez firmę tych elementów?

Autor: Todd Allsup jest wiceprezesem oddziału Food & Beverage Facility Services (Usługi dla zakładów przetwórstwa żywności) firmy Stellar (Jacksonville, Floryda, USA).