Tytuł „Rafineria Roku 2008” dla Lotosu

  Gdańska rafineria Grupy LOTOS została uznana za najlepszą rafinerię Europy Środkowo-Wschodniej. Wyróżnienie przyznało gremium eksperckie pod patronatem World Refining Association (WRA), podczas XI  konferencji przedstawicieli branży rafineryjnej i petrochemicznej.

  Tytuł Rafinerii Roku 2008 gdański zakład otrzymał z uwagi na wysoki stopień wykorzystania instalacji produkcyjnych oraz jeden z najwyższych w regionie wskaźników efektywności energetycznej, które publikowane są co roku w Studium Solomona. Eksperci docenili także najbardziej zaawansowany program rozwojowy w tym regionie Europy, czyli Program 10+.

   

  – Tytuł, który otrzymaliśmy od World Refining Association jest kolejnym potwierdzeniem, że kierunek w jakim rozwija się Grupa LOTOS jest dobry. Wyróżnienie przyznane przez tak znakomite grono gości daje nam powody do dumy i zachęca do jeszcze bardziej wytężonej pracy na rzecz rozwoju polskiego sektora paliwowego – powiedział Marek Sokołowski, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Produkcji i Rozwoju Grupy LOTOS.

   

  WRA to niezależna instytucja, która od 11 lat działa na rzecz rozwoju sektora przemysłowo-energetycznego, współpracując z największymi koncernami paliwowymi oraz rządami wielu krajów. Celem spotkań organizowanych przez WRA jest wymiana informacji oraz doświadczeń biznesowych partnerów sektora z regionów Europy, Rosji, Bliskiego Wschodu oraz Azji.

   

  Międzynarodowa organizacja CONCAWE, zrzeszająca większość europejskich rafinerii, uznaje, że miernikami umożliwiającymi dokonywanie porównań są wyniki raportu SOLOMONA – badania, w ramach którego amerykańska firma konsultingowa ocenia rafinerie pod kątem struktury, efektywności zużycia surowców, wydajności, stopnia wykorzystania instalacji, kosztów pracy, emisji zanieczyszczeń, zagadnienia utrzymania ruchu i temu podobnych. Studium Solomona obejmuje 350 światowych rafinerii, w tym 106 rafinerii europejskich, obejmujących 91 proc. całkowitej zdolności przerobowej wszystkich rafinerii z tego obszaru. Grupa LOTOS uczestniczy w studium Solomona od 2004 roku. W ostatnim studium Grupa LOTOS. zajęła szóste miejsce wśród 106 rafinerii europejskich pod względem efektywności energetycznej.

   

  W ramach realizowanego w gdańskiej rafinerii Programu 10+ powstaje szereg nowych i zaawansowanych technologicznie instalacji, które pozwolą na zwiększenie zdolności przerobowych ropy naftowej o 75%, z poziomu 6 mln ton do 10,5 mln ton rocznie. Przy rozbudowie gdańskiej rafinerii stosowane są  zaawansowane technologie, zapewniające wysoki poziom odsiarczania produktów ropopochodnych oraz minimalizujące wpływ na środowisko. Pierwsze instalacje wybudowane w ramach „Programu 10+” zostaną uruchomione  w przyszłym roku.

  www.lotos.pl