Umowa GE Hitachi Nuclear Energy z Energoprojektem Warszawa

  GE Hitachi Nuclear Energy porozumienie z firmą projektową Energoprojekt Warszawa, w celu omówienia możliwości współpracy przy przyszłych projektach reaktorów jądrowych.

  Porozumienie z Energoprojektem Warszawa jest najnowszą w serii umów przedwstępnych, które GEH podpisała z polskimi dostawcami z uwagi na przygotowania rządu do budowy pierwszych dwóch elektrowni jądrowych w Polsce mających zdywersyfikować krajowe dostaw energii. W ramach nowego porozumienia, obie firmy będą rozważać, w jaki sposób EW może świadczyć określone usługi projektowe na rzecz GEH w związku z potencjalną budową nowych elektrowni jądrowych w Polsce.

  – Energoprojekt Warszawa z dużym zadowoleniem przyjął deklarację firmy GE Hitachi Nuclear Energy w zakresie potencjalnej współpracy przy budowie elektrowni jądrowej w Polsce. Ta wstępna deklaracja wskazuje na możliwość zatrudnienia przy budowie elektrowni nie tylko krajowych dostawców urządzeń i armatury oraz wykonawców robót budowlano-montażowych i instalacyjnych, lecz również krajowego biura inżynieryjnego przy jej projektowaniu – mówi Andrzej Patrycy, prezes i dyrektor zarządzający Energoprojekt Warszawa.

  Polska Grupa Energetyczna nadal rozważa kilka modeli reaktorów dla wspomnianych projektów jądrowych. Rząd polski planuje rozpocząć budowę pierwszej elektrowni jądrowej w roku 2016, zaś rok 2020 wyznaczono jako datę oddania pierwszej elektrowni do eksploatacji. Reaktor ESBWR (Economic Simplified Boiling Water Reactor) generacji III+ jest najnowszych produktem GEH. Z kolei reaktor ABWR (Advanced Boiling Water Reactor) produkcji GEH jest jednym komercyjnie przetestowanym modelem reaktora III generacji.

  – GE Hitachi Nuclear Energy kontynuuje rozbudowywanie lokalnej i globalnej sieci dostawców, która może pomóc PGE w udanym zakończeniu pierwszego projektu elektrowni jądrowej – powiedział Danny Roderick, starszy wiceprezes ds. nowych inwestycji GEH.

  Inne wstępne umowy projektowe podpisane przez GEH obejmują porozumienie z Instytutem Energii Atomowej (POLATOM), jednostką badawczą z siedzibą w Świerku, doradzającą rządowi w kwestiach energetyki jądrowej, porozumienie ze Stocznią Gdańsk w zakresie potencjalnej produkcji podzespołów jądrowych dla GEH. GEH zawarł również porozumienie z Rafako w zakresie potencjalnej produkcji podzespołów jądrowych dla GEH. Zawarto także porozumienia z Politechniką Gdańską, Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym, Uniwersytetem Szczecińskim i Politechniką Koszalińską oraz z globalną firmą inżynieryjną SNC Lavalin Polska.