Unikalny na skalę światową – bezprzewodowy system pozycjonowania z radiową transmisją danych

Wskaźniki położenia DD52R-E-RF (patent Elesa) są połączone z jednostką sterującą UC-RF drogą radiową (RF).System ten jest szczególnie odpowiedni dla zastosowań, które wymagają częstych zmian nastaw w celu prawidłowego dopasowania docelowej/aktualnej pozycji elementów maszyny.

Wskaźniki położenia DD52R-E-RF komunikują się z układem sterowania maszyny (PLC – programmable logic controller) przez jednostkę sterującą UC-RF. Zastosowanie takiego rozwiązania daje możliwość jednoczesnego uproszczenia budowy, przyspieszenia procesu przezbrajania i kontroli jego poprawności.
Zapamiętane w PLC zestawy danych, dotyczących ustawień poszczególnych mechanizmów mogą być wysyłane do poszczególnych wskaźników i jednocześnie wyświetlane na nich, co znacząco przyspiesza proces przezbrajania. Bezprzewodowa, dwukierunkowa komunikacja wskaźników z układem sterowania eliminuje konieczność stosowania przewodów, znacznie obniżając koszty budowy układu i zwiększając jednocześnie swobodę montażu oraz upraszczając budowę samego układu. Informacja zwrotna ze wskaźnika o ustawieniu mechanizmu w wymaganej pozycji docelowej może pełnić rolę swoistego systemu bezpieczeństwa. Odpowiednio zaprogramowany sterownik PLC może nie pozwolić urządzeniu na uruchomienie cyklu produkcyjnego bez osiągnięcia pozycji docelowych we wszystkich punktach kontrolnych.

Najważniejsze cechy nowego systemu:
• bezprzewodowa komunikacja wskaźników DD52R-E-RF z jednostką sterującą UC-RF drogą radiową (RF),
• przewodowa komunikacja jednostki sterującej UC-RF ze sterownikiem maszyny (Ethernet/IP, Profinet IO lub Modbus TCP),
• jedna jednostka sterująca obsługuje do 36 wskaźników,
• wskaźnik wyświetla zarówno pozycję aktualną, jak i docelową,
• możliwość zaprogramowania parametrów wskaźnika: jednostki miary, dokładność wskazania, przełożenie itp.

Karty katalogowe wraz ze wszystkimi danymi i rysunkami technicznymi są dostępne na stronie elesa-ganter.pl