Unikatowa instalacja odazotowania spalin w Elektrowni Opole

    W Elektrownia Opole przekazano do eksploatacji pierwszą w Polsce instalację odazotowania spalin zamontowaną na bloku opalanym węglem kamiennym. Dzięki wdrożeniu instalacji elektrownia przed terminem 31 grudnia 2015 roku spełni unijne normy emisji tlenków azotu.

    Przekazanie instalacji nastąpiło 8 kwietnia 2010r. Tuż przed uruchomieniem instalacji odczytano zawartość tlenków azotu w spalinach na bloku nr 3, która wynosiła 482 mg/Nm3. Po uruchomieniu emisja tlenków azotu spadła do poziomu 180 mg/Nm3.

    W PGE Elektrownia Opole od momentu uruchomienia, czyli od 1993 r. czyniono próby redukcji emisji tlenków azotu metodami pierwotnymi, robiono to bez radykalnych zmian konstrukcyjnych układu paleniskowego. Efekty tych działań w zupełności spełniają obecne wymagania ekologiczne co do emisji NOx. Po 2015 r. będą obowiązywały jednak ostrzejsze wymogi i dotychczasowe działania już nie wystarczą do ich spełnienia. W tej sytuacji elektrownia podjęła decyzję o zleceniu profesjonalnego i kompleksowego rozwiązania problemu redukcji emisji tlenków poniżej 200 mg/Nm3.

    W kolejnych latach podobne instalacje zostaną wybudowane i uruchomione na trzech pozostałych blokach energetycznych PGE Elektrownia Opole.