UPS na pierwszej linii frontu

Aby zapewnić optymalną pracę urządzeń eksploatowanych w środowisku przemysłowym, urządzenia bezprzerwowego zasilania powinny być niezawodne 

Systemy UPS charakteryzują się odpowiednimi parametrami wystarczającymi do ochrony banków danych za pomocą kompaktowych, łatwych do transportu jednostek, zapewniających ochronę  urządzeń w środowisku przemysłowym

Obecnie procesy produkcyjne w zakładach przemysłowych zautomatyzowano przez wprowadzenie komputerowych systemów sterowania. Ale duża liczba urządzeń zawierających elementy elektroniczne wymaga sporych inwestycji, aby w 100 procentach zagwarantować niezawodność zasilania linii produkcyjnych. Wytwórcy urządzeń podtrzymujących zasilanie (UPS) podjęli się więc zbudowania odpowiedniego systemu, który będzie wystarczająco odporny na trudne warunki występujące w środowisku przemysłowym. Ostatnio wprowadzono na rynek kilka rodzajów UPS-ów umożliwiających przystosowanie urządzeń do trudnych wymagań środowiska przemysłowego.

Richard Smith, inżynier konsultant pracujący w Indianapolis, twierdzi, że w związku z coraz trudniejszymi warunkami pracy komputerów wynikającymi z poziomów zakłóceń należało wprowadzić odpowiednie zmiany w projektowaniu zasilaczy bezprzerwowych UPS. W przeciwieństwie do systemów używanych w typowych komercyjnych urządzeniach lub centralach obliczeniowych, urządzenia bezprzerwowe stosowane w środowisku przemysłowym wymagają uwzględnienia ekstremalnych czynników środowiskowych: temperatury, wilgotności powietrza, obecności substancji chemicznych i pyłów.

– Ponieważ większość instalacji i urządzeń przemysłowych nie pracuje w warunkach przyjaznych tym urządzeniom, projektanci elektrycznych instalacji zasilających muszą użyć alternatywnego rozwiązania – często najdroższego – urządzenia bezprzerwowego UPS odpornego na zakłócenia występujące w środowisku przemysłowym – uważa Richard Smith.

W tworzeniu przemysłowych systemów UPS należy rozważyć szereg innych czynników odgrywających ważną rolę, takich jak ograniczona przestrzeń utrudniająca dostęp i powodująca nieodpowiedni przepływ powietrza lub występowanie gazowych związków chemicznych przyspieszających starzenie się elementów składowych. Obecność podanych zagrożeń wymaga dodatkowych rozwiązań ochrony systemu, co oczywiście zwiększa koszty produkcji urządzeń bezprzerwowych.

W celu ułatwienia poprawnego doboru odpowiedniego systemu do warunków środowiska zakładu przemysłowego w dalszej części artykułu dokonano przeglądu rozwiązań technologicznych urządzeń bezprzerwowych UPS.

Autor: Scott Siddens, Plant Engineering, USA