USB-2019 – moduł 8 wejść analogowych z komunikacją poprzez USB

Seria USB-2000 jest nowością w ofercie ICP DAS. Składają się na nią urządzenia umożliwiające kontrolę i sterowanie wejść analogowych, wyjść przekaźnikowych czy wejść częstotliwościowych za pomocą niemal dowolnego urządzenia wyposażonego w port USB.

Moduł USB-2019 wyposażony został w 8 różnicowych, uniwersalnych wejść analogowych o rozdzielczości 16 bitów.  Wejścia te mogą być konfigurowane jako napięciowe ( ±15 mV, ±50 mV, ±100 mV, ±150 mV, ±500 mV, ±1 V, ±2.5 V, ±5 V, ±10 V), prądowe ( ±20 mA, 0 ~ +20 mA, +4 ~ +20 mA) lub termoparowe (typ J, K, T, E, R, S, B, N, C, L, M).

Wraz z modułem USB-2019 użytkownik otrzymuje oprogramowanie USB-2K Utility do jego konfiguracji oraz pakiet SDK dla VB/C++/C#.NET/VB.NET. Narzędzia te ułatwiają tworzenie i realizację własnych aplikacji spełniających wymagania konkretnego projektu docelowego.

USB -2019 przystosowany jest do montażu na szynie DIN, pracy w zakresie temperatur otoczenia -25 ~ +75 °C oraz zasilania bezpośrednio z portu USB komputera czy kontrolera, do którego jest podłączony, co upraszcza realizacje projektu i minimalizuje ilość niezbędnego okablowania.