Velux ma nowy kocioł

    W zeszłym tygodniu w fabryce okien do poddaszy Velux w Gnieźnie uruchomiono nowoczesny kocioł grzewczy na biomasę. Firma szacuje oszczędności związane z funkcjonowaniem kotła na ok. 0,5 mln zł rocznie.

    Fabryka okien do poddaszy Velux w Gnieźnie zużywa dużo energii podczas procesów produkcyjnych m.in. suszenia drewna, a także do ogrzewania hal produkcyjnych i magazynowych, których powierzchnia wynosi tysiące m2. Dzięki inwestycji w kocioł grzewczy na biomasę Grupa Velux ograniczy emisję CO2 do atmosfery o blisko 4 tysiące ton dwutlenku węgla rocznie. Planowana redukcja zużycia gazu ma wynieść blisko 1,8 mln m3 rocznie. Inwestycję realizowano w latach 2009-2010, a jej całkowity koszt wyniósł blisko 5 mln zł. Wedle szacunków zwróci się ona w okresie 5 – 7 lat.

    Dzięki tej inwestycji zakład uzyska większą niezależność i bezpieczeństwo energetyczne, ponieważ nowy kocioł pokryje aż 85 proc. zapotrzebowania na ciepło, a w rezerwie będą dotychczas wykorzystywane kotły gazowe. Poprawie ulegną również warunki pracy w zakładzie ze względu na lepiej ogrzewane hale produkcyjne.

    Nowy kocioł na biomasę o mocy cieplnej 3MW został zaprojektowany specjalnie dla gnieźnieńskiej fabryki Velux. Dzienna produkcja energii to blisko 52 tys. kWh, co odpowiada rocznej konsumpcji energii elektrycznej dla ponad 26 gospodarstw domowych. Produktem spalania będzie popiół. Dzięki nowej technologii, a także systemowemu recyclingowi pozostałych odpadów, fabryka wykorzystuje 100 proc. materiału produkcyjnego, nie wywierając negatywnego wpływu na środowisko.

    – Coraz więcej polskich przedsiębiorstw przystosowuje się do wykorzystania biopaliw jako źródła energii. To pozytywne zjawisko, ponieważ niesie ze sobą korzyści finansowe dla samych zakładów, ale również dla środowiska naturalnego. W 2009 roku udział energii ze źródeł odnawialnych w Polsce wyniósł 7,6 proc., z czego ponad 56 proc. stanowiła energia pozyskiwana z biomasy. Sektor odnawialnych źródeł energii ma duży potencjał rozwoju w Polsce – mówi Piotr Gołąb, członek Zarządu Polskiej Izby Biomasy.