Victaulic inwestuje 45 mln zł w modernizację swojej odlewni w Polsce

    Victaulic rozpoczyna proces inwestycyjny mający na celu usprawnienie procesów produkcyjnych. Projekt – polegający na sukcesywnej wymianie urządzeń i ciągów technologicznych – ma za zadanie uczynić z odlewni w Drezdenku najnowocześniejszy zakład tego typu w Europie.

    Europejski rynek jest coraz bardziej wymagający, na co wskazują niezależne raporty (m.in. European Fire Splinkler Network) przedstawiające rosnące zapotrzebowanie na niezawodne i atrakcyjne wizualnie odlewy systemów rurowych, m.in. przeciwpożarowych. Victaulic w Polsce dzięki podwyższonej jakości i precyzji odlewanych komponentów chce rozszerzyć swoją ofertę o nowe, zaawansowane technologicznie odlewy.

    Nowe technologie mają zapewnić firmie nie tylko wzrost płynności produkcji i skrócenie czasu usuwania awarii ale również poprawę warunków pracy w zakładzie przez zmniejszenie poziomu zapylenia oraz ponowne wykorzystanie części odciąganego pyłu.

    „Fabryka Victaulic w Drezdenku zawsze była kojarzona z wysoką jakością i precyzją odlewów, a dzięki nowym inwestycjom staniemy się jedną z najnowocześniejszych odlewni żeliwa w Europie. Wierzę, że połączenie wyników prac globalnej jednostki badawczo-rozwojowej Grupy Victaulic zlokalizowanej w USA z doświadczeniem i zaangażowaniem polskich pracowników zaowocuje osiągnięciem zakładanych rezultatów” – powiedział Jarosław Litwiński, Dyrektor Generalny Victaulic w Polsce.

    Projekt realizowany dzięki wsparciu Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 z działania 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym opiewa na sumie ok. 45 mln zł., z czego dofinansowanie unijne to ok. 12 mln zł. Modernizacja ma zostać ukończona w sierpniu roku 2011.