Viessmann wybiera technologię Siemens PLM Software

    Siemens PLM Software poinformował, że firma Viessmann, międzynarodowy producent systemów grzewczych, wybrał technologię Siemens PLM Software.

    Viessmann będzie wykorzystywał oprogramowanie Teamcenter®, najpowszechniej na świecie stosowane rozwiązanie do cyfrowego zarządzania cyklem życia produktów, a także system NX™, zaawansowane rozwiązanie do realizacji cyfrowego procesu tworzenia produktów, w celu utworzenia zintegrowanej struktury PLM w obszarach projektowania i rozwoju, która ma w przyszłości wspierać realizację strategii wzrostu.

    Jeszcze kilka lat temu, strategia firmy Viessmann koncentrowała się na wzroście organicznym poprzez innowacje i globalizację. Z uwagi na zmiany strukturalne zachodzące w technologii grzewczej w związku z coraz szerszym zastosowaniem odnawialnych źródeł energii, strategia ta została rozszerzona i w związku z tym przejęto specjalistyczne podmioty, które do tej pory działały na mniejszą skalę.

    „Przyjęta przez nas strategia wzrostu powaliła nam szybko zwiększyć zasięg bazy technologicznej i błyskawicznie reagować na zmieniające się wymogi rynku”, powiedział Dr. Harald Dörnbach, prezes firmy Viessmann IT Service GmbH. „Jednakże przejęcia, choć udane, spowodowały, że nasza infrastruktura IT była mieszanką wielu różnych systemów. Dzięki implementacji rozwiązań Teamcenter i NX, zastępujemy starą infrastrukturę i jednocześnie tworzymy homogeniczne, globalne środowisko IT, które pomoże nam tworzyć lepsze procesy i przełoży się na wzrost produktywności”.

    Viessmann wybrał rozwiązania Siemens PLM Software na podstawie wyników szerokiej analizy porównawczej, w trakcie której przetestowano wszystkie funkcje związane z obszarami projektowania i zarządzania danymi. W ramach realizacji tego procesu oceny rozwiązania, przeniesiono dane CAD ze starych dokumentów i z systemów stosowanych w przejętych firmach, aby przetestować otwartość rozwiązania. W jednostce odpowiedzialnej za zarządzanie danymi firma przeprowadziła szczegółową kontrolę w celu sprawdzenia instalacji rozwiązania.  W trakcie fazy testowania, rozwiązania Siemens PLM Software uzyskiwały najlepsze wyniki w odniesieniu do znanych konkurentów. Sukces odniesiony w trakcie realizacji procesu benchmarkingu jeszcze bardziej utrwalił istniejące już relacje z klientem.