VIGO System – Analizator cząstek Fluke 983

Analizator cząstek Fluke 983 jest przyrządem zaprojektowanym dla profesjonalistów z zakresu IAQ (kontroli jakości powietrza), ogrzewania, wentylacji  i klimatyzacji. Urządzenie to dostarcza użytkownikowi cenne dane dotyczące koncentracji i źródeł cząstek w badanym środowisku.

Fluke 983 jest głównie przeznaczony dla służb BHP i specjalistów od badania jakości powietrza, którzy szukają łatwego w użyciu narzędzia, zapewniającego szybkie i dokładne pomiary. Drugą grupą docelową są technicy O&M (utrzymanie ruchu), trzecią stanowią dostawcy HVAC, którzy mogą stosować Fluke 983 do testowania filtrów i kontroli czystości kanałów. 

Fluke 983 oferuje kilka unikatowych możliwości porównywalnych z zastosowaniami konkurencyjnych urządzeń. Jednocześnie mierzy i wyświetla informacje o rozkładzie cząstek, temperaturze i wilgotności. 

www.vigo.com.pl