W 2011 r. sektor przedsiębiorstw mocno zwiększył przychody

  W 2011 r. sektor przedsiębiorstw znacząco zwiększył przychody i osiągnął 104 mld zł zysku netto, ale 22 proc. firm było nierentownych – wynika z opublikowanego w poniedziałek przez NBP raportu „Sytuacja finansowa sektora przedsiębiorstw w IV kw. 2011 r.”

  Autorzy raportu poinformowali, że na kondycję dużych przedsiębiorstw niefinansowych wpływ miały trzy istotne czynniki. „Powoli, ale wyraźnie zwiększający się popyt, silny wzrost cen surowców i towarów oraz wahania kursu złotego” – czytamy w opracowaniu.

  W raporcie napisano m.in., że nominalne przychody firm wzrosły w minionym roku w porównaniu do 2010 r. o 13 proc. Zysk brutto okazał się wyższy o 16,2 proc. Autorzy opracowania zwracają jednak uwagę, że o zwiększeniu wyniku finansowego z całokształtu działalności w IV kw. zadecydował wzrost wyniku na operacjach finansowych.

  „Pogłębiło się zróżnicowanie sytuacji finansowej przedsiębiorstw. Szybciej bogaciły się firmy duże niż z grona małych i średnich. Lepiej wiodło się eksporterom niż zakładom zorientowanym na rynek wewnętrzny” – napisano. Odsetek firm rentownych wyniósł na koniec 2011 r. 78 proc. i był nieznacznie niższy (o 0,4 pkt. proc.) niż w 2010 r.

  Autorzy raportu wskazali też, że w 2011 r. nastąpił wzrost inwestycji o 11,1 proc., choć pozostawały one nadal na niższym poziomie niż w okresie ożywienia gospodarczego. W ślad za wzrostem inwestycji przyspieszyła dynamika kredytu długoterminowego.

  Mimo dobrej sytuacji finansowej, w IV kwartale 2011 r. więcej przedsiębiorstw redukowało zatrudnienie (52 proc.) niż powiększało je (43 proc.).

  www.wnp.pl