W kwietniu wzrost produkcji prądu o 7,8 proc.

  W kwietniu produkcja energii elektrycznej w Polsce była wyższa o 7,81 proc. niż rok temu, a zużycie energii było większe niż w kwietniu ubiegłego roku o 3,66 proc.

  PSE Operator podał informacje o produkcji i zużyciu energii elektrycznej w Polsce w kwietniu i o produkcji oraz zużyciu energii elektrycznej w pierwszych czterech miesiącach tego roku. W każdym z badanych okresów zanotowano wzrost zarówno produkcji jak i zużycia energii elektrycznej.

  W kwietniu tego roku produkcja energii elektrycznej w Polsce wyniosła 12 821 GWh, co w porównaniu z danymi za kwiecień 2010 roku oznaczało wzrost produkcji o 7,81 proc. Natomiast po czterech miesiącach bieżącego roku produkcja energii elektrycznej w Polsce wyniosła 56 115 GWh , co w porównaniu z analogicznym okresem 2010 roku oznaczało wzrost o 4,68 proc.

  W kwietniu tego roku także zużycie energii elektrycznej było w Polsce większe niż w kwietniu 2010 roku. W kwietniu 2011 roku wyniosło ono 12 381 GWh, co w porównaniu z takim samym okresem roku ubiegłego oznaczało wzrost o 3,66 proc. Po czterech pierwszych miesiącach tego zużycie prądu w Polsce wyniosło 54 064 GWh, co oznaczało wzrost o 2 proc. w stosunku do danych za takim samy okres ubiegłego roku.

  Charakterystyczna dla pierwszych czterech miesięcy tego roku jest dosyć wysoka nadwyżka w handlu zagranicznym energią elektryczną. PSE Operator podał, że w okresie styczeń-kwiecień 2011 roku saldo wymiany zagranicznej wyniosło minus 2 051 GWh, co oznacza właśnie taką nadwyżkę eksportu nad importem. W analogicznym okresie 2010 roku nadwyżka eksportu energii elektrycznej nad jej importem wynosiła 605 GWh.

  W strukturze paliwowej produkcji energii elektrycznej zasadniczych zmian oczywiście nie ma. Deklaracje o budowie nowych źródeł innych niż węglowe pozostają ciągle głównie deklaracjami i polska energetyka to nadal energetyka węglowa. W okresie styczeń – kwiecień bieżącego roku elektrownie zawodowe na węgiel kamienny i brunatny wyprodukowały razem blisko 88 proc. energii elektrycznej wytworzonej w tym czasie w Polsce.

  Przy tym produkcja elektrowni na węgiel kamienny była wyższa o 6,23 proc. niż rok temu, a elektrowni na węgiel brunatny większa o 0,88 proc. niż rok temu. W porównaniu z pierwszymi czterema miesiącami 2010 roku spadek produkcji w pierwszych czterech miesiącach tego roku zanotowały zawodowe elektrownie wodne – o 3,02 proc. i elektrownie gazowe – o 2,26 proc. Natomiast istotnie większa jest w tym roku produkcja energii z wiatru. W okresie styczeń-kwiecień 2010 roku wyniosła 398 GWh, a w pierwszych czterech miesiącach tego roku już 879 GWh, co jednak energetyce wiatrowej dało tylko około 1,6 proc. udział w produkcji energii elektrycznej w Polsce.