W marcu zużycie prądu mniejsze o 3,28 proc. niż rok temu

  W marcu 2014 roku produkcja energii elektrycznej w Polsce była mniejsza niż w analogicznym miesiącu ubiegłego roku o 8,55 proc., jej zużycie mniejsze o 3,28 proc., a import energii był większy od eksportu – wynika z danych PSE.

  PSE przedstawiły informacje na temat produkcji i zużycia energii elektrycznej w Polsce w marcu 2014 roku. Opublikowane dane pokazują, że produkcja energii elektrycznej w minionym miesiącu wyniosła 13 406 GWh, co oznacza, że była o 8,55 proc. mniejsza niż w marcu 2013 roku. Natomiast krajowe zużycie energii elektrycznej w marcu 2014 roku wyniosło 13 655 GWh i było mniejsze o 3,28 proc. niż w marcu 2013 roku.

  Elektrownie zawodowe na węgiel kamienny wyprodukowały w minionym miesiącu 7016 GWh, co oznacza produkcję mniejszą o 10,55 proc. niż w analogicznym okresie 2013 roku. Natomiast elektrownie zawodowe na węgiel brunatny wytworzyły w minionym miesiącu 4 392 GWh, co oznaczało produkcję o 6,46 proc. mniejszą niż w marcu 2013 roku.

  Miniony miesiąc to mniejsza niż rok temu produkcja elektrowni gazowych. W marcu 2014 roku wyniosła ona 243 GWh, co oznaczało spadek o 32,51 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2013 roku. Wzrost produkcji w marcu 2014 roku zanotowały elektrownie wiatrowe. W ubiegłym miesiącu farmy wiatrowe wyprodukowały 698 GWh energii elektrycznej, czyli o 17,28 proc. więcej niż rok temu.

  Marzec 2014 to mniejsza niż rok temu produkcja elektrowni wodnych zawodowych. Wyprodukowały one w minionym miesiącu 248 GWh energii elektrycznej i było to o 14,21 proc. mniej niż w analogicznym miesiącu minionego roku.

  Informacje podane przez PSE wskazują, że w pierwszych miesiącach tego roku nie ma dobrej koniunktury dla eksportu energii. W minionym miesiącu przewaga importu nad eksportem energii elektrycznej wyniosła 248 GWh wobec przewagi 543 GWh eksportu nad importem w marcu 2013 roku.

  W okresie styczeń-marzec 2014 produkcja energii elektrycznej w Polsce wyniosła 40 899 GWh, co oznacza, że była o 6,17 proc. mniejsza niż w analogicznym okresie 2013 roku. Natomiast krajowe zużycie energii elektrycznej w pierwszych trzech miesiącach 2014 roku wyniosło 41 225GWh i było mniejsze o 1,41 proc. niż w okresie styczeń- marzec 2013 roku. Po pierwszych trzech miesiącach b.r. saldo handlu zagranicznego energią elektryczną wyniosło plus 326 GWh, co oznacza, że import energii do Polski był większy od eksportu.