W prostych słowach o skutecznej kalibracji

Kalibracja przyrządów pomiarowych stanowi wyzwanie w Twoim zakładzie? Ze względu na skomplikowane procedury związane z wzorcowaniem, np. przepływomierzy, oraz brak kadry posiadającej odpowiednie kompetencje, dobrym wyborem jest zlecenie kalibracji firmom zewnętrznym. Opracowanie planu kalibracji dla poszczególnych przyrządów często wymaga wsparcia producenta przepływomierza oraz laboratorium wzorcującego z doświadczeniem przemysłowym. Firma Endress+Hauser przeprowadza wzorcowanie aparatury kontrolno-pomiarowej, zarówno w akredytowanych laboratoriach, jak również na miejscu u klienta, wykorzystując mobilną stację kalibracji. Inżynierowie firmy wyręczają klientów we wszystkich aspektach związanych procedurą kalibracji, a wzorcowanie przebiega w sposób sprawny i szybki. Zobaczcie sami: