Pierwszy w świecie polski elektryczny napęd statku morskiego o łącznej mocy 1,4 MW

Widok ogólny Oceanografu

Zakład Energoelektroniki TWERD Sp. z o.o. opracował i wykonał zespół czterech przekształtników energoelektronicznych o łącznej mocy 1,4 MW stanowiących główny napęd statku naukowo-badawczego „Oceanograf” zbudowanego w Stoczni Remontowej „Nauta” S.A. na zamówienie Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego.

Do chwili obecnej nikt w Polsce takich przemienników częstotliwości nie opracował i wszystkie napędy statków są produkcji firm zachodnich.

Opracowane rozwiązanie stanowi zespół składający się z czterech układów o mocach 2 x 500 kW i 2 x 200 kW, które wraz z urządzeniami pomocniczymi zostały umieszczone
w czterech szafach sterowniczych. Przemienniki o mocy 500 kW zasilają napędy rufowe, natomiast przemienniki o mocy 200 kW napędy strumieniowe dziobowe. Zapewniają one stabilizację położenia statku w zakresie ±2 m przy wietrze o sile 5 stopni w skali Beauforta, co doskonale świadczy o dużej dynamice napędu przekształtnikowego i podkreśla innowacyjność całego rozwiązania.

W skali kraju opracowany zespół przekształtników nie ma odpowiedników. Niczym nie odbiega od osiągnięć tak znanych firm jak ABB czy Siemens. Cenowo jest znacznie tańszy (blisko  40%) od produktów wymienionych firm.

Schemat blokowy jednego przekształtnika

Dla opracowania produktu powołano zespół 4 inżynierów, specjalistów w zakresie energoelektroniki. Końcowe badania przeprowadzono wspólnie z naukowcami z CTM w Gdyni, w rzeczywistych warunkach eksploatacyjnych, tj. na morzu. W produkcie zastosowano chroniony patentem algorytm sterowania wektorowego DTC-SVM będący własnością Politechniki Warszawskiej oraz „układ do wielopunktowego pomiaru temperatury zwłaszcza w przekształtnikach energoelektronicznych” stanowiący patent ZE TWERD. Polski Rejestr Statków wystawił certyfikat o numerach: 59TM16, 60TM16, 61TM16, 62TM16.

W celu zapewnienia sinusoidalnego prądu z sieci zasilającej stopień wejściowy każdego z przemienników wykonano jako tranzystorowy prostownik aktywny, co już samo w sobie stanowi duże wyzwanie techniczne i typuje to rozwiązanie jako innowacyjne w skali nie tylko kraju, ale i świata. Innowacyjnym jest również system sterowania przemienników w pełni zintegrowany z systemem sterowania niemieckiej firmy Schottel przy czym, każdy z czterech przemienników indywidualnie komunikuje się z systemem zarządzania mocą (PMS) statku opracowanym przez holenderską firmę Praxis Automation Technology B.V.

Szkic usytuowania przekształtników na statku

Ponadto innowacyjnym jest rozwiązanie zapewniające współpracę opracowanych przemienników częstotliwości z generatorem diesla, którego napięcie wyjściowe i moc dynamicznie się zmieniają w trakcie pracy. Godnym podkreślenia jest fakt zastosowania przez ZE TWERD w tym projekcie polskich silników produkcji EMIT-Żychlin chłodzonych cieczą, co tym bardziej podkreśla całkowicie polski i innowacyjny charakter przyjętego rozwiązania.

Zgłoszony produkt jest nową ofertą firmy ZE TWERD Sp. z o.o. i umożliwia wejście na rynek stoczni rzecznych i morskich. Dla użytkownika ważnym może się okazać pojawienie na rynku alternatywnej polskiej firmy znacznie bardziej elastycznej od firm zachodnich w realizacji trudnych i nietypowych założeń technicznych. Rozszerza on asortyment produktów firmy, wzmacnia jej wiarygodność oraz poszerza potencjał reprezentujących ją inżynierów.

Widok jednej z szaf napędowych

Więcej o produkcie na stronie : http://www.twerd.pl/pol/oceanograf.html

Głosuj na nasz produkt w konkursie Produkt Roku 2018 magazynu Inżynieria i Utrzymanie ruchu na stronie: http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/0/56/elektryczny_naped_statku_morskiego_o_lacznej_mocy_1_4_mw


Źródło: TWERD Sp. z o.o.