W Ustroniu o gospodarce smarowniczo – olejowej

  W dniach 29 – 30 września 2011 r. w Ustroniu, w centrum konferencyjnym „Daniel” odbędzie się konferencja nt. działań w zakresie gospodarki smarowniczo – olejowej, które powodują obniżenie kosztów utrzymania ruchu, a co za tym idzie obniżenie kosztów produkcji.

  Konferencja będzie adresowana do producentów z branży przetwórstwa tworzyw sztucznych.

  Prelegenci i główne tematy konferencji:

  1. Jacek Bialik – Serwis Olejowy ORLEN OIL:    

  • szczególne właściwości różnych typów olejów, różnice,
  • zasady doboru środków smarnych w zależności od potrzeb i warunków pracy maszyny (wtryskarki),
  • logistyka dostaw środków smarnych, różne opakowania, dokumentacja.

  2. Vladislav Novacek – ALS s r.o. (ASL GLOBAL Praga – laboratorium w Europie):

  • zakres zalecanych analiz olejowych dla olejów hydraulicznych stosowanych we wtryskarkach,
  • analizy olejowe jako źródło informacji o stanie olejów i maszyn,
  • WebCheck jako nowoczesne narzędzie monitorowania kondycji oleju i śledzenia TRENDU.

  3. Andrzej Dudek – TOP OIL:   

  • działania prewencyjne w zakresie UR jako skuteczny sposób na eliminowanie awarii maszyn i przerw w produkcji,
  • skuteczna pielęgnacja środków smarnych jako ważny element prewencyjnego UR,
  • monitorowanie stanu i nadzór nad olejami od momentu przyjmowania do magazynu do zakończenia ich eksploatacji.

  4. Vladislav Chvalina – KLEENTEK s r.o.:   

  • wpływ stanu olejów na koszty produkcji elementów z tworzyw sztucznych,
  • monitoring stanu olejów i śledzenie TRENDU – praktyczne przykłady realizacji i efektów.