Wałbrzyska Toyota pracuje bezpiecznie

Program zapewnienia bezpieczeństwa w miejscu pracy konsekwentnie realizowany od początku istnienia Toyota Motor Manufacturing Poland [TMMP] został uhonorowany prestiżową, ogólnopolską nagrodą: „Pracodawca – Organizator Pracy Bezpiecznej. 18 listopada 2009 r., podczas uroczystej gali finałowej konkursu w Zamku Królewskim w Warszawie Prezes TMMP – Kenji Manabe odebrał ją z rąk Głównego Inspektora Pracy, Tadeusza Zająca.

Celem konkursu, organizowanego przez Państwową Inspekcję Pracy, jest promowanie najlepszych praktyk w zakresie bezpieczeństwa i ochrony pracy, w tym inspirowanie pracodawców do tworzenia bezpiecznych i ergonomicznych miejsc pracy. Zgłoszone kandydatury ocenia Kapituła Konkursu, złożona z przedstawicieli Głównego Inspektoratu Pracy, Business Centre Club, Konfederacji Pracodawców Polskich, Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych „Lewiatan” oraz Związku Rzemiosła Polskiego.

Do udziału w 14. edycji ogólnopolskiego konkursu rekomendację uzyskało ponad 400 firm z całego kraju. TMMP zdobyła główną nagrodę w kategorii dużych przedsiębiorstw powyżej 250 pracowników). W ramach eliminacji TMMP została również uhonorowana nagrodą za zajęcie 1. miejsca w konkursie regionalnym, organizowanym przez Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu.

Fabryka Toyoty została zgłoszona do konkursu przez wałbrzyski oddział Państwowej Inspekcję Pracy przy rekomendacji związków zawodowych, podkreślających systemowe podejście do działań w zakresie BHP oraz włączenie pracowników w proces tworzenia bezpiecznych warunków pracy. Te same elementy, jako gwarancję dobrych wyników, wymienia także Prezes Manabe. „”Jestem przekonany, że kluczem do osiągania dobrych efektów jest priorytet jaki nadaliśmy bezpieczeństwu oraz osobiste zaangażowanie wszystkich naszych pracowników.”. Dzięki wpisanemu w Filozofię Toyoty ciągłemu doskonaleniu TMMP nigdy nie zadowala się sytuacją obecną. System Kaizen polegający na zgłaszaniu przez pracowników nowych pomysłów sprawia, iż system zapewnienia bezpieczeństwa w pracy jest w wałbrzyskiej fabryce nieustannie ulepszany. „Promujemy postawę Bezpiecznego pracownika, który jest świadom ryzyka w swoim miejscu pracy. Realizujemy to poprzez promocje idei Kaizen, samodzielne wykonywanie przez pracowników oceny zagrożeń i ergonomii występujących na stanowisku pracy. Zawsze kierujemy się zasadą „Anzen Daichi – Bezpieczeństwo przede wszystkim”” – dodaje Pan Manabe. Dodatkowo w celu poprawy poziomu bezpieczeństwa w wałbrzyskiej fabryce Toyoty wdrażane są rozwiązania systemowe i funkcjonalne, na które w ciągu ostatnich 5 lat zarząd firmy przeznaczył ponad 2 mln. PLN. Wszystkie te działania pozytywnie wpływają na ograniczenie liczby zdarzeń niebezpiecznych a w konsekwencji prowadzą do pełnej realizacji nadrzędnego celu TMMP – „zero wypadków w miejscu pracy”.