Warto zastanowić się nad zmianą dostawcy energii

    W 2011 roku w Nexteer nastąpiła zmiana dostawcy energii elektrycznej oraz rozdzielenie umów o dystrybucję i zakup energii elektrycznej. Kryteria, jakimi kierowaliśmy się przy zmianie dostawcy, dotyczyły przede wszystkim korzyści i oszczędności płynących ze zmiany, a ponadto nakładów inwestycyjnych, jakie należało potencjalnie ponieść na poczet zmiany oraz obecnych warunków w obrębie umów cywilnoprawnych. Analizowaliśmy także, jakie ryzyko związane jest z zakupem energii na wolnym rynku.

    Autor: Andrzej Kowalczyk, koordynator utrzymania ruchu w tyskim zakładzie Nexteer Autom