WB Electronics przejmuje Radmor

    Przedstawiciel zarządów Agencji Rozwoju Przemysłu, WB Electronics oraz Radmor podpisali umowę inwestycyjną, w ramach której WB Electronics obejmie – od ARP – 46,14 proc. kapitału zakładowego Radmor.

    Umowa zakłada podniesienie kapitału zakładowego tej spółkipoprzez emisję akcji serii B skierowaną do WB Electronics, za które to akcje inwestor wniesie do tej spółki ok. 51 mln zł.

    Takie wzmocnienie kapitałowe pozwoli Radmor sfinansować zaplanowany do roku 2016 program inwestycyjny o wartości ponad 120 mln zł. Przewiduje on opracowanie i uruchomienie produkcji kompletnych systemów wyposażenia pojazdów wojskowych w cyfrową elektronikę (platform radiokomunikacyjnych w technologii SDR, pokładowych komputerów dla dowódców. systemów łączności z platformami bezzałogowymi, systemu zapewniającego bezpieczeństwo na obszarach zurbanizowanych „Safe City”), a także budowę centrum rozwoju nowych technologii.

    Zdaniem przedstawicieli ARP, połączenie spółek stwarza szansę na zbudowanie innowacyjnej technologicznie firmy, która będzie wiodącym podmiotem zapewniającym rozwój elektroniki wojskowej w Polsce. WB Electronics wzmocni nie tylko kapitałowo Radmor, ale także umożliwi lepiej wykorzystać potencjał produkcyjny – lokując w niej produkcję większości swoich produktów o wartości ok. 25 mln zł rocznie, współpracę badawczo-rozwojową oraz synergię marketingową obu firm (komplementarne produkty obu spółek, wzajemne uzupełnienie się na międzynarodowych rynkach zbytu).

    Polski kapitał obu spółek, reprezentowany przez Agencję Rozwoju Przemysłu w Radmor oraz polskich prywatnych właścicieli WB Electronics gwarantuje, że całość własności intelektualnej opracowywanych systemów i urządzeń wojskowych pozostanie w Polsce