Wdrożenie QAD Supply Visualization w TRW Braking Systems Polska

  TRW Automotive jest firmą o zasięgu międzynarodowym, produkującą i projektującą systemy bezpieczeństwa do wielu znanych marek samochodowych. W celu zapewnienia lepszej komunikacji w obrębie łańcucha dostaw, a tym samym dalszego rozwoju, firma zdecydowała się na wdrożenie systemu QAD Supply Visualization. W efekcie powstało rozwiązanie poprawiające szybkość i jakości komunikacji między partnerami handlowymi firmy, redukujące jednocześnie koszty procesów logistycznych.

  TRW Braking Systems Polska jest producentem układów wspomagania hamulcowego wraz z pompą hamulcową. TRW Gliwice powstało w roku 2001 jako zupełnie nowa inwestycja koncernu TRW Automotive w Polsce i obecnie produkuje ponad 2 miliony układów wspomagania rocznie. Na liście klientów firmy znajdują się koncerny samochodowe takie jak Daimler (Mercedes), Fiat i Alfa, GM (Opel), NCC (Mitsubishi, Smart), PSA (Peugeot, Citroen), Renault-Nissan, AUDI, BMW, Hyundai, Porsche.

  – TRW Braking Systems Polska eksportuje swoje produkty na rynki zagraniczne. Dla firmy działającej w ramach ogólnoświatowego łańcucha dostaw, kluczowym aspektem jest zapewnienie skutecznej komunikacji dostawców z ich klientami – mówi Lionel Adamczak, Logistic Director, TRW Braking Systems w Gliwicach.

  Przed implementacją systemu QAD Supply Visualization, firma TRW korzystała z innego rozwiązania odpowiedzialnego za zarządzanie kontaktami z poddostawcami. System nie spełniał jednak oczekiwania firmy, m.in. utrzymanie przestrzeni dyskowej wiązało się ze zbyt wysokimi kosztami i korzystanie z systemu stało się nieefektywne. Celem wdrożenia QAD Supply Visualization było zastąpienie dotychczasowego rozwiązania portalem internetowym rozszerzającym funkcjonalność rozwiązania.

  Tradycyjnym sposobem zarządzania zapasami jest system typu „push”, w którym klient przekazuje wymagania dostawcy za pomocą telefonu, faksu lub EDI. System QAD jest hostowaną stroną internetową, pozwalającą partnerom handlowym dzielić informacje. Dzięki niemu uczestnicy łańcucha dostaw mogą efektywnie zarządzać zapasami na zasadach współpracy i osiągać wysoki poziom jakości usług przy obniżonych kosztach. Daje on wiele możliwości, a w obsłudze jest jednocześnie bardzo  intuicyjny. Narzędzie ułatwia komunikację w czasie rzeczywistym poprzez wydobycie kluczowych informacji z aplikacji ewidencyjnych i uwidocznienie danych dla dostawców za pośrednictwem sieci internetowej (portal webowy). To bezpieczne rozwiązanie przechowuje najbardziej aktualne informacje, jest łatwe w użyciu, a także bardziej niezawodne niż tradycyjne metody komunikacji, uzależnione od dokumentów w formie papierowej lub e-mail. Dane o zleceniach mogą być importowane, eksportowane i utrzymywane z udziałem lub bez narzędzi EDI.

   Supply Visualization  pozwala na skrócenie i standaryzację komunikacji między naszą firmą, a dostawcami oraz pokazywanie on-line stanów magazynowych. Rozwiązanie wizualizujące przepływ informacji w łańcuchu dostaw sprawdza się zwłaszcza w sektorze motoryzacyjnym, gdzie nie ma czasu na zwłokę w dostawach i w przekazywaniu informacji o potrzebach produkcyjnych – mówi Łukasz Cieślik, Logistic IT Specialist, TRW Braking Systems.

  Wdrożenie przebiegło dosyć szybko. Początkową fazą był etap nauki systemu i testów, w którym kluczowi użytkownicy mogli zapoznać się z funkcjonalnością systemu. Następnie w firmie odbyły się  telekonferencje, krótkie szkolenia wewnętrzne oraz pokazy wykorzystania możliwości systemu dla wszystkich użytkowników rozwiązania. Kolejnym etapem wdrożenia był instruktaż i prezentacja systemu poddostawcom firmy TRW.

  – Użytkownicy byli przyzwyczajeni do systemu prostszego, oferującego mniejszą liczbę funkcjonalności. Już dwa miesiące po aktywowaniu systemu (na początku 2008 roku) poprzedni system został wyłączony. Pełną kontrolę nad komunikacją w łańcuchu dostaw i jej wizualizacją przejęła aplikacja QAD – mówi Łukasz Cieślik.

  System jest łatwiejszym i bardziej przejrzystym sposobem komunikacji logistyków TRW z poddostawcami i okazuje się niezastąpiony w momentach niezgodności, umożliwiając operowanie na tych samych raportach. Dostawcy są w stanie momentalnie reagować na błędy występujące w harmonogramach. Dzięki wizualizacji partnerzy łańcucha dostaw w łatwy sposób mogą śledzić ewentualne sprzeczności w informacjach

  i dojść do porozumienia.

  Korzyści z wdrożenia Supply Visualization QAD:

  • skrócenie czasu przestojów, niedoboru materiałów,

  • redukcja zbyt dużych zapasów i związanych z nimi kosztów,

  • optymalizacja wykorzystywanych powierzchni magazynowych i mocy produkcyjnych,

  • poprawa szybkości i jakości komunikacji między partnerami handlowymi,

  • możliwość aktywnej postawy w odpowiedzi na zmiany popytu i podaży,

  • spełnienie wymogów standardów obrotu materiałami i logistyki takich jak MMOG/LE,

  • dostarczanie informacji w czasie rzeczywistym w całym łańcuchu dostaw.

  Wdrożenie QAD Supply Visualization w firmie TRW Braking Systems będzie jednym z elementów dyskusji podczas konferencji AutoEvent 2009, w dniach 26-28 maja we Wrocławiu. Spotkanie organizowane jest przez Polską Izbę Motoryzacji ma na celu omówienie aktualnych problemów, zachodzących zmian oraz perspektyw dla polskiego rynku motoryzacyjnego. Będzie to już V edycja eventu, skupiająca w jednym miejscu i czasie kilkuset przedstawicieli firm, organizacji branżowych i organów państwowych.

  www.qad.pl

  www.trw.com.pl