Prawie druga Japonia

Jakiś czas temu w Polsce miała powstać „druga Japonia”. Co z tego wyszło – wszyscy wiemy. Ale może jednak coś pożytecznego z Japonii potrafimy przenieść na nasz grunt? Świadczy o tym sonda umieszczona na głównej stronie portalu www.utrzymanieruchu.pl. Respondenci odpowiadali na pytanie, czy i jakie filozofie (lub też metody) związane z organizacją produkcji rodem z Japonii są stosowane w ich firmach.

Okazuje się, że 2/3 ankietowanych odpowiedziało twierdząco na tak postawione pytanie. W przedsiębiorstwach stosuje się więc różnorakie techniki zarządzania, takie jak 5-S, Just-in-time, Kaizen, Kanban, Lean Management czy Toyota Production System (TPS). Co ważne – w firmach stosuje się także i inne nowoczesne metody zarządzania, nie tylko te japońskie, choćby jeszcze niezbyt powszechne Six Sigma czy TQM. Stosowanie ich wszystkich sprzyja zwiększaniu konkurencyjności przez zmniejszanie ilości braków oraz ograniczanie kosztów. Warto przy tym zwrócić uwagę, że znaczna część nowoczesnych metod zarządzania bierze się z przemysłu motoryzacyjnego, m.in. z Toyoty. To właśnie produkty japońskiego przemysłu motoryzacyjnego walnie przyczyniły się do upadku GM, a spadek sprzedaży aut koncernu rozpoczął się po tryumfalnym wejściu na amerykański rynek samochodów Toyoty.

Komentarz do sondy Utrzymania Ruchu znajduje się na stronie 4, a jego autorem jest Rafał Radwański, dyrektor zakładu TYCO Electronics – firmy, która stosuje tego typu zarządzanie w praktyce. Szerzej o japońskich metodach produkcji traktuje artykuł na stronie 56.

Ponadto w numerze znajdują się materiały o sieciach przemysłowych (w dziale Automatyka na str. 46 oraz IT – na str. 50), kolejny odcinek ciekawego i pouczającego artykułu o stratach energii w instalacjach sprężonego powietrza (Akademia Maintechu na str. 62). Artykuł „Zrównoważony plan zarządzania energią” (Temat numeru str.36) porusza aspekty zużycia energii w zakładzie przemysłowym. Jej oszczędności służy także stosowanie energooszczędnych napędów z regulowaną prędkością. Warto także zajrzeć do działu Utrzymanie Ruchu, w którym znajduje się kolejny artykuł dotyczący łożysk (str. 10), tekst o stosowaniu kamer na podczerwień w diagnostyce (str. 18) oraz artykuł na temat jakże często bagatelizowany w firmach – o ochronie dóbr niematerialnych w przedsiębiorstwach (str. 20).

W numerze znajdują się także działy Mechanika (str. 6) z artykułem o dźwignicach, Narzędzia (str. 22) z tekstem o wózkach narzędziowych, Elektryka (str. 44) z artykułem opisującym przekaźniki rozruchowe do silników, Automatyka (str. 48) z tekstem o kondycjonowaniu sygnałów oraz Raport poświęcony przenośnikom (str. 30).

Zapraszam do lektury,

Tomasz Kurzacz

Redaktor naczelny