Wdrożenie systemu SAP w Exalo Drilling

  Spółka Infovide-Matrix, wiodący dostawca usług doradczych i rozwiązań IT w Polsce,  zakończyła projekt wdrożenia systemu SAP ERP dla Exalo Drilling S.A., należącej do Grupy Kapitałowej PGNiG S.A.

  Zrealizowany metodą inkorporacji projekt polegał na modyfikacji, rozszerzeniu i dostosowaniu wykonanych wcześniej przez Infovide-Matrix we współpracy z PNiG Kraków i PNiG Nafta Piła konfiguracji SAP ERP oraz SAP HCM, a także podłączeniu do systemu pracowników wszystkich spółek, które weszły w skład Exalo Drilling.

  Szeroki zakres funkcjonalny obejmował następujące obszary:

  •    Rachunkowość Finansową (FI),

  •    Gospodarkę Środkami Trwałymi (FIAA),

  •    Kontroling (operacyjny i raportowanie) (CO),

  •    Gospodarkę Materiałową i Zakupy (MM),

  •    Sprzedaż i Dystrybucję (SD),

  •    Zarządzanie Projektami (PS),

  •    Gospodarkę Remontową (PM),

  •    Kadry i Płace (HCM – HR+PY),

  •    Zarządzanie Środkami Finansowymi (TR-CM),

  •    Hurtownię Danych (BW),

  •    Business Objects (BO).

  Wśród ważnych celów projektu było usprawnienie zarządzania zmianami wynikającymi z równolegle prowadzonego procesu konsolidacji i restrukturyzacji w Spółce oraz wdrożenie jednego, Zintegrowanego Systemu zarządzania przedsiębiorstwem, który połączy centra Spółki w jeden, sprawnie działający organizm.

  „Dla Infovide-Matrix był to jeden z ważniejszych projektów realizowanych w ciągu ostatnich 12 miesięcy, nie tylko ze względu na strategiczną dla nas branżę Klienta, ale również ze względu na kompleksowość projektu i jego szeroki zakres obejmujący podmiot, który skonsolidował pięć dotychczasowych spółek poszukiwawczo-wydobywczych nafty i gazu. Mimo trudnych warunków wynikających z trwającej konsolidacji i restrukturyzacji, dzięki dobrej współpracy i dużemu zaangażowaniu wszystkich uczestników projektu, projekt został zrealizowany w zaplanowanym czasie i budżecie”– powiedział Paweł Wiechecki, Partner w  Infovide-Matrix S.A. odpowiedzialny za biznes realizowany w oparciu o technologie firmy SAP.

   

  Nowy, ujednolicony model biznesowy udoskonalił przebieg procesów wewnętrznych w Exalo Drilling, jej strukturę organizacyjną, a także wpłynął na wzmocnienie pozycji konkurencyjnej Spółki na rynku lądowych usług wiertniczych.