WEBER rozwija się w strefie

    24 mln zł zainwestuje w SSE Małej Przedsiębiorczości w Kamiennej Górze spółka WEBER- HYDRAULIKA. To już drugie w tym roku zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w Strefie.

    Firma WEBER funkcjonuje na terenie podstrefy Nowogrodziec. Jest innowacyjnym producentem napędów hydraulicznych i technik sterowania. Wyposaża na całym świecie między innymi straż pożarną i grupy ratownicze w wysoce wydajny sprzęt ratowniczy.

    Inwestor otrzymał zezwolenie na reinwestycję. Jest ona związana z planowanym rozszerzeniem produkcji komponentów hydraulicznych. W ten sposób zostanie wzbogacona dotychczasowa oferta przedsiębiorstwa z 70-letnią tradycją – informuje Prezes SSE Iwona Krawczyk.

    Spółka zobowiązała się jednocześnie do utrzymania zatrudnienia na poziomie co najmniej 204 pracowników do końca 2019 roku. (Mo-Ja Multimedia)