Umowa o współpracy pomiędzy firmą B&R a Wyższą Szkołą Zawodową w Pile

    4 stycznia 2012 została podpisana umowa pomiędzy firmą B&R Automatyka Przemysłowa a laboratorium Instytutu Politechnicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. St. Staszica w Pile. Sygnatariuszami umowy byli ze strony uczelni: Prorektor ds. organizacji i rozwoju uczelni prof. nadzw. dr inż. Bolesław Ochodek, ze strony firmy B&R: Inżynier Sprzedaży Dariusz Plewik.

    Umowa obejmuję współpracę w sferze dydaktyki, wyposażenia laboratorium, wsparcia w procesie prac dyplomowych, organizacji seminariów i praktyk studenckich. Zawarciu umowy towarzyszyło przekazanie sprzętu B&R oraz oprogramowania narzędziowego B&R Automation Studio. – To wielki atut dla przyszłych inżynierów, ponieważ już podczas studiów będą oni mogli pracować na urządzeniach wysokiej klasy – podkreśla Marek Skorupski, Kierownik Zakładu Elektrotechniki.

    Nawiązana współpraca umożliwi Instytutowi unowocześnić i uatrakcyjnić zajęcia dydaktyczne oraz pozwoli przybliżyć studentom zagadnienia związane z automatyzacją maszyn i procesów występujących obecnie w polskim przemyśle.