Wiedza najwyższej próby, czyli VIII Kongres Służb Utrzymania Ruchu

     W dniach 6 – 8 grudnia 2005 r. w Jachrance pod Warszawą w Centrum Kongresowym „Warszawianka” odbył się już VIII Kongres Służb Utrzymania Ruchu, organizowany przez Institute for International Research sp. z o.o. Nowatorska formuła spotkania (gość specjalny, równolegle odbywające się prelekcje oraz aktualna tematyka) została bardzo pozytywnie oceniona przez tegorocznych uczestników. Jak się okazało, w Polsce poziom zarządzania utrzymaniem ruchu jest bardzo wysoki. Potwierdzeniem tego była inauguracyjna prelekcja Tomasza Przybysławskiego, szefa Inżynierii Procesu oraz członka zarządu Jabil Assembly Poland pt. „Zarządzanie SUR – studium przypadku”. Prelegent zaprezentował całościowy przegląd procesów zastosowanych w zakładzie. Gościem specjalnym kongresu był Larry Olson, International, Business Manager, reprezentujący Marshall Institute Inc. W trakcie prelekcji „Benchmarking in maintenance” mówił o światowych standardach wskaźników, jakimi kierują się szefowie działów utrzymania ruchu za granicą. Pozytywnym zaskoczeniem było, że wielu delegatów stosuje podobne wskaźniki i nawet mają własne ciekawe doświadczenia w tym zakresie. Drugą część dnia zdominowały równolegle odbywające się sesje tematyczne. Przedstawiciele przedsiębiorstw cechujących produkcję wielkoseryjną mieli okazję wysłuchać prelekcji Leszka Tatały, Utilities&Facilities DPT Managera z GlaxoSmithKline Pharmaceuticals SA, pt. „Specyfika utrzymania ruchu w przemyśle farmaceutycznym”. Natomiast przedstawiciele przedsiębiorstw prowadzących produkcję małoseryjną przysłuchiwali się prelekcji Grzegorza Wnuka, głównego inżyniera ds. Serwisu Technicznego w Elektrowni Rybnik SA, pt. „Geneza i transformacja SUR w energetyce – studium przypadku na przykładzie Elektrowni Rybnik SA (ERSA)”. Ponadto poruszone zostały kwestie dotyczące „Nowoczesnych rozwiązań informatycznych dla służb utrzymania ruchu” (prelekcja Edwarda Jędrzejowskiego, Business Consultant z Betacom SA) bądź też specyfiki outsourcingu w utrzymaniu ruchu, zaprezentowanej przez Piotra Szymczyka, prezesa PDM Polska sp. z o.o. Pierwszy dzień konferencji zakończono podsumowaniem zadań, jakie stoją przed obecnymi kierownikami działów utrzymania ruchu (Gerard Lipiec, główny specjalista ds. planowania i nadzoru remontów w Zakładach Farmaceutycznych Polpharma SA). Dzień drugi rozpoczęto prelekcją poświęconą zarządzaniu kosztami w utrzymaniu ruchu, wygłoszoną przez Jerzego Sławomira Kota, głównego specjalistę ds. planowania i remontów w Kompani Piwowarskiej SA – Browar Tychy. Była ona zapowiedzią wysokiego poziomu kolejnej serii wykładów. Dla potwierdzenia tej tezy prof. dr hab. inż. Romuald Będziński z Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej przedstawił nowsze wyniki badań w zakresie optycznych metod pomiarowych w analizie konstrukcji mechanicznych oraz anatomicznych człowieka. Kolejną bardzo ciekawą prelekcję dla szefów utrzymania ruchu „Lean Enterprise against Maintenance” w aspekcie wdrażania nowoczesnych technologii użytkowania maszyn z punktu widzenia ekonomicznej zasadności, zaprezentował Zbigniew Grodzki, dyrektor produkcji i utrzymania ruchu w GKN Driveline sp. z o.o. Natomiast Marek Dębiński, kierownik Biura Technicznego z LOTOS Oil SA, przedstawił kompleksowe rozwiązania środków smarnych dla optymalnego utrzymania ruchu maszyn w przemyśle, a Przemysław Popiołkiewicz, szef utrzymania ruchu w Solaris Bus&Coach, podzielił się doświadczeniami związanymi z optymalizacją zużycia mediów, jakie zdobył w związku z budową nowej hali produkcyjnej. Inny gorący temat, z jakim borykają się obecnie szefowie działów utrzymania ruchu, to konieczność przystosowania zakładów do wymogów unijnych w zakresie bezpiecznego użytkowania maszyn i urządzeń w Unii Europejskiej i w Polsce. Prelekcję na powyższy temat poprowadził Czesław Ilcewicz z Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie. O „Przygotowaniu przedsiębiorstwa do przeprowadzenia audytu w Dziale Utrzymania Ruchu” opowiedział Bartosz Soroczyński, prezes zarządu Polskiej Grupy Konsultingowej. Jak zwykle syntetycznego i żywiołowego podsumowania dwudniowego spotkania dokonał przewodniczący konferencji i jednocześnie moderator wielu dyskusji – Sławomir Kot z Kompani Piwowarskiej SA – Browar Tychy. Po raz kolejny potwierdziła się teza, że najważniejsza w tego rodzaju spotkaniach jest różnorodność tematów prezentowanych zarówno przez praktyków, teoretyków, jak i konsultantów z zagranicznym i krajowym doświadczeniem.

    Opracowała Katarzyna Anna Owsianna