Wielcy wygrani

Podczas uroczystej gali, która odbyła się 17 marca br. w Pałacu Staszica (siedziba Polskiej Akademii Nauk) w Warszawie, wręczono statuetki i dyplomy laureatom konkursów „Produkt Roku 2010” oraz „Najlepszy dostawca IT dla Przemysłu”. Wydawnictwo TMI, gospodarz gali, miało zaszczyt gościć kilkudziesięciu przedstawicieli i szefów nagrodzonych firm, także z zagranicy.

Nagrodzone produkty w opinii jury w składzie: dr inż. Michał Bartyś z Politechniki Warszawskiej, mgr inż. Andrzej Dudek – ekspert i prezes firmy TOP OIL, dr inż. Paweł Dworak z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, mgr inż. Arkadiusz Gola z Politechniki Lubelskiej, dr inż. Marek Olesz z Politechniki Gdańskiej, dr inż. Andrzej Ożadowicz z Akademii Górniczo-Hutniczej (AGH) w Krakowie, dr inż. Krzysztof Pietrusewicz z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego oraz mgr inż. Łukasz Urbański – także z ZUT, cechowały się przede wszystkim innowacyjnością oraz przydatnością w praktyce. Szerzej o zwycięzcach informujemy na str. 58 oraz w specjalnym dodatku zawierającym wyniki konkursu oraz prezentującym zwycięskie produkty.

Serdecznie gratulujemy wszystkim zwycięzcom i zapraszamy do

udziału w przyszłorocznym konkursie Produkt Roku 2011.

Wygranymi mogą zostać także te firmy, które w obecnych trudnych

czasach potrafią znaleźć receptę na sukces. Jedną z dróg do tego

może być skupienie się na podstawowej działalności firmy i zlecenie innym wykonywania działań pomocniczych niezwiązanych bezpośrednio z produkcją. Outsourcing – bo o nim mowa – nie jest jednakże panaceum na wszelkie bolączki związane z zarządzaniem firmą. O zaletach i wadach outsourcingu mówimy w raporcie na str. 32. Zachęcam również do zapoznania się z pozostałymi artykułami.

TOmasz Kurzacz

redaktor naczelny