Wielki piec ArcelorMittal Poland wznowi produkcję

    ArcelorMittal Poland zamierza w czwartym tygodniu marca uruchomić drugi wielki piec w oddziale Dąbrowa Górnicza.

    Wielki piec numer 3, który został wygaszony w ostatnim kwartale 2008 roku najprawdopodobniej wznowi produkcję w czwartym tygodniu marca.

    Decyzję o uruchomieniu wielkiego pieca firma ArcelorMittal Poland podjęła mając na względzie obecne uwarunkowania rynkowe oraz konieczność podniesienia poziomu usług świadczonych na potrzeby wewnętrznych i zewnętrznych klientów firmy.

    Ze względu na zmienną dynamikę uwarunkowań rynkowych firma będzie wnikliwie obserwować poziom popytu. Tak, by podjąć decyzję określającą, jak długo możliwa będzie zrównoważona i efektywna pod względem kosztowym praca pieca.