Wielogazowe stacjonarne detektory

Dotychczas nikt nie produkował tego typu detektorów stacjonarnych. (Produkuje się wielogazowe detektory przenośne).
Podejmowane przez jedną z polskich firm próby nie były zgodne z fizyką wykrywanych gazów i spotkały się z niepowodzeniem.
Istotą nowatorskiego rozwiązania jest funkcjonowanie dwóch połączonych ze sobą modułów detekcyjno-pomiarowych. Górny wykrywa gazy o ciężarze właściwym podobnym do powietrza a dolny moduł wykrywa gazy cięższe od powietrza .Specyfiką tego rozwiązania jest także właściwy dobór sensorów różnych typów ( elektrochemiczne, katalityczne, IR, półprzewodnikowe),co wyklucza fałszywe alarmy. Urządzenia mogą pracować samodzielnie lub we współpracy z centralkami lub sterownikami tworząc Wielogazowe i wielopunktowe systemy detekcji gazów.

Detektory T-master i Q-master zostały opracowane na bazie dwugazowego detektora DUOmaster, który znakomicie zdaje egzamin w kilkuset instalacjach systemów detekcji garażowej w Polsce.
Zespolone obudowy detektorów ułatwiają i przyspieszają realizacje systemów detekcji na etapie projektowania i wykonania oraz znacznie obniżają koszty eksploatacji.
Integracja umożliwia niezależny odczyt mierzonych stężeń gazów pod jednym adresem w magistrali RS-485. Skutkuje to znacznym obniżeniem kosztów głównej centrali systemu ( dla Tmaster ilość kanałów wejściowych zmniejszona o 66% zaś dla Qmaster nawet o 75%)

• T-master – Trzygazowy stacjonarny detektor

Tmaster szczególnie w konfiguracji Tmaster CO/LPG,NO2 to bardzo nowatorskie rozwiązanie w detekcji gazów w garażach i parkingach podziemnych zgodne z normą europejską PN-EN 50545-1 : 2012E.

· Przykładowe przydatne konfiguracje Tmaster CO/LPG,NO2 , O2/CO2,H2S .
· Przykładowe aplikacje- garaże i parkingi podziemne, tunele , laboratoria, oczyszczalnie i przepompownie ścieków, spalarnie śmieci i wiele innych

• Q-master – Czterogazowy stacjonarny detektor

Szczególnie dedykowany dla miejsc i środowisk pracy gdzie konieczne jest monitorowanie wszystkich składników powietrza.

· Przykładowe konfiguracje gazów Qmaster CO,O2/LPG.NO2 ,CO,O2/CO2,NO2 ,CO,O2/CO2,H2S
· Przykładowe aplikacje- tunele, laboratoria, centra magazynowe i logistyczne , spalarnie śmieci, przepompownie i czyszczalnie ścieków ,biura i banki …..”