Właściwe smarowanie gwarantem niezawodności łańcucha

    Niezawodność łańcuchów można zwiększyć poprzez dbanie o jego czystość oraz właściwe smarowanie. Nie ma jednego właściwego sposobu smarowania. Smarowaniu należy poddawać łańcuch czysty. Zapobiega to jego korozji i zwiększonemu zużyciu w wyniku penetracji zanieczyszczeń ze smarem lub olejem. Rodzaj smarowania zależy od miejsca używania łańcuchów: w przemyśle spożywczym smary muszą odpowiadać wygórowanym normom kontaktu z żywnością. W przypadku rozwiązań, w których używane są łańcuchy z tworzyw sztucznych (zastosowanie tam, gdzie ważnym elementem jest waga konstrukcji), muszą to być smary niewchodzące w reakcję z materiałem smarowanym. Smarowanie łańcuchów dla środowiska suchego, w którym występuje duże zapylenie, powinno odbywać się za pomocą rzadkich smarów lub olejów, natomiast w przypadku łańcuchów, które mają kontakt z cieczami, powinien to być gęsty smar o dużej przyczepności, odporny na wymywanie.

    Autor: Krzysztof Szulc, właściciel Jolube