Wsparcie metodyki RAMS w systemach klasy CMMS

Analizy RAMS

Zarządzanie konserwacjami i utrzymaniem jest procesem mającym na celu stałą poprawę jakości działania i utrzymania maszyn. Wykorzystuje się do tego celu szereg wskaźników, które pozwalają podjąć właściwe działania służące zapewnieniu odpowiedniej efektywności. Zarówno taki proces kontroli, jak i poprawy parametrów niezawodności, gotowości, serwisu i bezpieczeństwa określany jest mianem RAMS.

Analizy RAMS (ang. Relaibility, Availability, Maintainability, Safety) stają się coraz bardziej istotnym narzędziem pozwalającym przedsiębiorstwom osiągać długoterminowe korzyści ekonomiczne. Coraz więcej zakładów produkcyjnych już teraz czerpie korzyści z ich praktycznego stosowania. Na zestaw analiz RAMS składają się procedury i metody analizy niezawodności, gotowości, serwisowania oraz bezpieczeństwa. Nierozerwalną częścią implementacji metodyki RAMS są również systemy monitorowania i diagnostyki maszyn.

W przypadku analizy niezawodności najczęściej wykorzystywane są metody grafowe, w tym analiza symulacyjna z wykorzystaniem diagramów blokowych. Metoda ta jest stosunkowo intuicyjna, gdyż poszczególne urządzenia są w niej reprezentowane przez odpowiedniego typu bloczki, z których można tworzyć złożone struktury funkcjonalne. Przy uwzględnieniu odpowiedniego modelu utrzymania poszczególnych urządzeń, z pomocą tej techniki można analizować również gotowość eksploatacyjną całych systemów.

Autor: dr inż. Adam Pietrzyk