Współpraca FDT i EDDL

Rozwój protokołów przesyłu danych rodzi nadzieję na redukcję kosztów i zwiększenie efektywności zarówno w przemyśle chemicznym, jak i w innych gałęziach przemysłu. Jednakże nawet najlepsi specjaliści zajmujący się konfiguracją protokołów w tych fabrykach mają problemy z konfiguracją, obsługą i utrzymaniem systemów i urządzeń. Pojawiły się dwie technologie, które pomagają likwidować potencjalne bariery przy wyborze protokołu: EDDL (Electronic Device Description Language) i FDT (Field Device Tool).

Rys. 1. Oprogramowanie zarządzające urządzeniami łączy technologie FDT, DTM i EDDL

EDDL i FDT są błędnie postrzegane jako dwie rywalizujące technologie, z których jedna w końcu stanie się dominującą. W rzeczywistości EDDL i FDT są technologiami uzupełniającymi się wzajemnie, które mogą współpracować w celu znacznego uproszczenia nadzoru i zasilania urządzeń w czasie ich żywotności.

Z technicznego punktu widzenia EDDL i FDT bardzo się różnią. Pierwsza stanowi język opisujący parametry urządzenia, natomiast druga jest inteligentnym interfejsem, który upraszcza integrację oprogramowania Windows z systemami nadzoru. Powstają nieporozumienia, ponieważ zarówno EDDL i FDT mogą być wykorzystane w celu wdrożenia interfejsów użytkownika, które – patrząc na to powierzchownie – mają podobne właściwości. Niektórzy zagorzali zwolennicy tych dwóch technologii przejawiają zbyt duży entuzjazm, twierdząc, że ich technologia zaspokoi wszystkie potrzeby użytkownika.

Autor: Krzysztof Jaroszewski